หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.วัดเกต > วัดเมืองกาย


เชียงใหม่

วัดเมืองกาย

วัดเมืองกาย

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองกาย ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาน 4เส้น5วา2ศอก จดโรงเรียนผดุงศิลป์และตรอกสาธารณะ ทิศใต้ประมาน 1 เส้น 14 วา จดถนนราษฏร์อุทิศ ทิศตะวันออกประมาน 2 เส้น10 วา2 ศอก จดถนนราษฎร์อุทิศ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 26 ตารางวาโฉนด
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคาลด มุงด้วยกระเบื้องกระเบื้องลูกฟูก กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง วิหาร ศาลาเอนกประสงค์ 2 ชั้น ศาลาบำเพ็ญกุศล หอพระไตรปิฏก ศาลาบาตร
 
ปูชนียวัตถุมี พระประธาน พระพุทธรูป และ เจดีย์วัดเมืองกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคานสีมา กว้าง 73 เมตร ยาว 81.5 เมตร ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2459

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเมืองกาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)