หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดศรีเกิด


เชียงใหม่

วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีเกิด ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ สร้างในรัชสมัยพระเจ้ากาวิละ ราว พ.ศ.2343 สันนิษฐานว่าอาจมีชื่อว่า วัดหลวงโพธิรุกขพิชชาราม เพราะปรากฏในศิลาจารึกคราวนำเอาพระเจ้าแข้งคมเข้ามาประดิษฐานในพระวิหาร วิหารเดิมคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าแข้งคมสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ.2352
 
แต่รูปแบบปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะจนเปลี่ยนรูปแบบไปมากแล้ว พระเจ้าแข้งคมเป็นพระที่พระเจ้าติโลกราชโปรดให้หล่อขึ้นที่วัดป่าตาลน้อยเมื่อ พ.ศ.2027 โดยมีอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาเข้ามาปะปนด้วย
 
โดยพระพุทธรูปองค์นี้กล่าวว่ามีน้ำหนักถึง 33 แสน (1 แสนเท่ากับ 133.50 กิโลกรัม) เดิมประดิษฐานอยู่วัดป่าตาลน้อย พระเจ้ากาวิละโปรดให้อาราธนามาเป็นพระประธานในวัดศรีเกิด ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีเกิด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)