หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.พระสิงห์ > วัดพระเจ้าเม็งราย


เชียงใหม่

วัดพระเจ้าเม็งราย

วัดพระเจ้าเม็งราย

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระเจ้าเม็งราย ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ วัดนี้เดิมชื่อ วัดคานคอด คงจะเพี้ยนมาจากคำว่า กาละก้อด ตามจารึกผอบเงินอยู่ใต้ฐานพระประธานในวิหาร ซึ่งเป็นโบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด ซุ้มประตูกำแพงวัดซึ่งเป็นซุ้มโบราณ พบครั้งเมื่อซ่อมแซมวิหาร พ.ศ.2510 จารึกด้วยอักษรไทยยวน (พื้นเมือง)
 
ซึ่งหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่พบได้แก่ พระพุทธรูปที่จำลองจากพระพุทธสิหิงค์ สร้างโดย ศรีสัทธัมมะมหาสังฆราช เมื่อ พ.ศ.2012 ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 86 เซนติเมตร สูงตลอดฐาน 133 เซนติเมตร ฐานกว้าง 115 เซนติเมตร
 
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มพระพุทธรูปปางมารวิชัย สำริดอีกหลายองค์ที่มีจารึกและใช้เป็นรูปแบบของพระพุทธรูปราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ได้ พระพุทธรูปปางลีลา ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารน้อย ศิลปะล้านนา สกุลช่างเชียงใหม่ ชนิดสำริดปิดทอง พุทธศตวรรษที่ 21-22 ประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระเจ้าเม็งราย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)