หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หางดง > พระเจ้านั่งโก๋น


เชียงใหม่

พระเจ้านั่งโก๋น

พระเจ้านั่งโก๋น

Rating: 2.4/5 (44 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พระเจ้านั่งโก๋น เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ พระเจ้านั่งโก๋น หรือพระศิริมหาวนากาวิละ ได้นั่งขี่คอช้างแกะสลักพระเจ้ากลางลำต้นไม่ใหญ่ ดังที่ในปัจจุบัน ส่วนวันที่เริ่มลงมือแกะสลักนั้นตรงกับเดือน 12 แรม 15 ค่ำ พ.ศ. 2325 เป็นเวลาล่วงเลยมา 220 ปี พบพระพุทธรูปทองในรากต้นไทรใหญ่ กว่า 20 คนโอบที่เชียงใหม่ เผยตำนาน พระเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ทรงให้สร้าง เรียกต่อกันมาว่า พระเจ้านั่งโก๋น ตามศัพท์พื้นเมือง หรือพระพุทธรูปนั่งโพรง
 
ในการแกะสลักพระเจ้านั่งโก๋นครั้งนี้ได้มีเหล่าเสนาอามาตย์ และตุกขะตะช่วยแกะพระ พร้อมพระเจ้ากาวิละ จำนวน 21 คน ตุกขะตะ จำนวน 5 คน รวมแล้วมีการแกะพระทั้งหมดตามต้นไม้ต่างๆ รวม 26 องค์ รวมกับพระเจ้านั่งโก๋นแล้วเป็นจำนวน 27 องค์ ปัจจุบันคงเหลือพระเจ้านั่งโก๋นเพียงองค์เดียว
 
พระเจ้านั่งโก๋น เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในโพรงไม้ คนพื้นเมืองล้านนาจะเรียกพระพุทธรูปว่า พระเจ้า ส่วนคำว่า “โก๋น” เป็นภาษาคำเมืองล้านนา แปลว่า โพรง พระเจ้านั่งโก๋นเป็นพระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย ศิลปะล้านนาสลักติดกับต้นไม้สักทอง ในภายหลังได้มีต้นไทรขึ้นปกคลุม แต่ยังสามารถมองเห็นพระเจ้านั่งโก๋นได้อย่างชัดเจน
 
ตามตำนานพระเจ้านั่งโก๋น ได้มีการเล่าสืบต่อกันมาว่า พระเจ้านั่งโก๋น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิละ ผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อครั้งเสด็จกลับจากไปนมัสการพระบรมธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แวะพักในดงแห่งหนึ่งนิมน้ำแม่ท่าช้าง ซึ่งก็คือพื้นที่บริเวณบ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบัน พระองค์ทรงเห็นว่าที่แห่งนี้ร่มรื่นยิ่งนัก เหมาะแก่การสร้างพระพุทธรูปไว้ให้ผู้ที่สัญจรไปมาสักการะกราบไหว้ โดยพระองค์จึงทรงช้างแกะพระพุทธรูปด้วยพระองค์เอง โดยแกะเอาไว้ในต้นไม้สักทอง โดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปนั่งอยู่ในโพรงไม้ เหล่าข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จก็ได้ร่วมกันแกะพระพุทธรูปลักษณะเดียวกันนี้กว่า 20 องค์ ในป่าดงแห่งนี้ เมื่อแกะเสร็จแล้วจึงได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดในพื้นที่มาทำพิธีพุทธาภิเษก แล้วตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์ทรงสร้างว่า “พระมหาศิรินากาวิละ” ต่อมาป่าสักในพื้นที่นี้ได้ถูกสัมปทานให้กับบริษัทต่างชาติ ทำให้ต้นไม้ได้ล้มลง ปัจจุบันคงเหลือพระเจ้านั่งโก๋นองค์ที่พระเจ้ากาวิละสร้างไว้เพียงองค์เดียว
 
พระเจ้ากาวิละจึงแกะสลักพระพุทธรูปกลางลำต้นสักทอง บรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จก็ได้ร่วมแกะสลัก รวมทั้งหมด 27 องค์ ได้ให้พระสงฆ์ในพื้นมีมาทำพิธีพุทธาภิเษก ต่อมาพระพุทธรูปได้สูญหาย และต้นไม้ล้มตายตามกาลเวลา เหลือเพียง ต้นสักที่พระเจ้ากาวิละได้แกะสลักพระพุทธรูป โดยมีราก กิ่งก้านของต้นไทร ได้โอบล้อมต้นสัก มีช่องของรากไม้ โดยที่มีพระพุทธรูปอยู่ในช่องดังกล่าว โดยชาวบ้านเรียกเป็นภาษาพื้นเมืองว่าพระเจ้านั่งโก๋นโดยมีความหมายว่าพระพุทธรูปนั่งในโพรงไม้ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ขึ้นทะเบียนต้นไทรโอบสัก ดงพระเจ้านั่งโก๋นเป็นรุกขมรดกเมื่อปี พ.ศ. 2562 สร้างความดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ทีจะได้อนุรักษ์ให้กับลูกหลานสืบไป
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่มาทางถนนสายเชียงใหม่ -หางดง กลับรถตรงปั๊ม ปตท. เข้าถนนคันคลองมายังสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง พระเจ้านั่งโก๋นจะอยุ่ตรงข้ามสำนักงานเทศบาล

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ กลุ่ม: สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 5 เดือนที่แล้ว

แผนที่พระเจ้านั่งโก๋น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)