หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.หายยา > วัดเมืองมาง


เชียงใหม่

วัดเมืองมาง

วัดเมืองมาง

Rating: 3.5/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเมืองมาง ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ มีประวัติที่สืบค้นได้ว่า สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2225 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปีพุทธศักราช 2355 ตามประวัติกล่าวไว้ว่า ในสมัยนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ ได้นำทัพขึ้นไปตีเมืองยอง
 
ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา ภายหลังจากทำศึกชนะแล้ว ได้กวาดต้อนเอาชาวเมืองยองมาเป็นเชลย และได้มาตั้งหมู่บ้านอยู่ในอาณาเขตเมืองเชียงใหม่ ในขณะนั้นขุนนางผู้หนึ่งชื่อ “หมื่นเพียน” (บางเอกสารว่าชื่อหมื่นเยื่อน) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมดูแลเชลย
 
ในบรรดาชาวเมืองยองที่ถูกกวาดต้อนมาเป็นเชลยในคราวนั้น ได้มีชาวบ้านที่มาจากบ้านเมืองมางในแคว้นสิบสองปันนารวมอยู่ด้วย เมื่อมาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมา
 
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน ให้ชื่อตามขุนนางผู้ดูแลว่า “วัดหมื่นเพียน”ต่อมาขุนนางชื่อหมื่นเพียนเสียชีวิตลง ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัดก็ยังได้ช่วยกันอุปถัมภ์บำรุงและร่วมกันพัฒนาวัดหมื่นเพียนสืบต่อกันมา 
 
ภายหลังชาวบ้านจึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชุมชนเดิมที่เมืองยอง เป็นการระลึกถึงหมู่บ้านเกิดเมืองนอนเดิมที่เคยอยู่อาศัยในแคว้นสิบสองปันนามาก่อน ที่ได้จากมาอย่างไม่มีวันได้โอกาสหวนกลับคืนไปอีกโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  “วัดเมืองมาง”และยังคงใช้ชื่อนี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
 
วัดเมืองมาง ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย 2 บ้านเมืองมาง ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โฉนดที่ดินเลขที่ 53618 มีเนื้อที่ 3 ไร่ 82 ตารางวา มีอาณาเขตในแต่ละทิศ ดังนี้
 
ทิศเหนือ จรดบ้านประชาชน ทิศใต้ จรดทางสาธารณะ ทิศตะวันออก จรดถนนราชเชียงแสน ทิศตะวันตก จรดทางสาธารณะ โดยมีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวาโฉนดเลขที่ 4204
 
ลำดับเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง ดังนี้ 1. พระอธิการศรีเทพ 2. พระอธิการสิทธิ พ.ศ. 2438-2458 3. พระอธิการคำปัน  พ.ศ. 2459 - 2468 4. พระอู พ.ศ. 2469 - 247 5. พระอธิการหมื่น พ.ศ. 2473 - 2478 
 
6. พระอธิการคำอ้าย พ.ศ. 2478 - 2482 7.พระสมุห์คำปัน พ.ศ. 2483 - 2486 8. พระคำอ้าย พ.ศ. 2487 - 2488 9. พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล พ.ศ. 2489 - 2531 10. พระครูวรญาณมงคล พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเมืองมาง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)