หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ป่าตัน > วัดป่าตัน


เชียงใหม่

วัดป่าตัน

วัดป่าตัน

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าตัน ทริปเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 3 บ้านป่าตัน ถนนซุปเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2318 เดิมชื่อวัดคอกควาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 14 เมตร ยาว 18 เมตร มีเจ้าอาวาสที่ทราบนามจำนวน 8 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 48.8 ตางรางวา โฉนดเลขที่  49635 อาณาเขต – ทิศเหนือประมาณ 2 เส้น 6 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 2 เส้น 16 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ครอบครอง ทิศตะวันออกประมาณ 1 เส้น  3 วา จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 18 เส้น  3 ศอก จดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
 
มีธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 98.2 ตารางวาโฉนดเลขที่ 49636 อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วยอุโบสถ ภายใน จิตรกรรมฝาผนังภาพทศชาติ( พระเจ้าสิบชาติ ) วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังพระเวสสันดรชาดก ภาพประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ปูชนียวัตถุ  มีพระประธานในพระวิหารเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน
 
รายนามเจ้าอาวาสวัดป่าตัน ครูบาขิตยะ, พระครูอินถา, พระอธิการคำแปง เตชวโร 2476-2503, พระอธิการสมบูรณ์ กนตะสีโร 2503-2512 พระอธิการแก้ว 2512, พระอธิการชอ้อน 2512-2514 พระอธิการอินสอน กิติวณโณ 2514-2516 พระครูสุจิตรวรญาณ (เปลี่ยน ญาณวโร) 2517-ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 2 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าตัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)