หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ป่าแดด > วัดต้นตาลโตน


เชียงใหม่

วัดต้นตาลโตน

วัดต้นตาลโตน

Rating: 3.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นตาลโตน เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดภาคเหนือ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร มีวัดสำคัญอยู่วัดหนึ่งซึ่งมีมาแต่สมัยโบราณ พม่าได้ยกทัพไปรบกับนครฝ่ายเหนือ คือ นครเชียงใหม่ เมื่อพม่าได้ถอยทัพกลับไปจึงได้ทำสถานที่แห่งนี้เป็นวัดขึ้นมา คือ “วัดต้นตาลโตน” ผู้เล่าประวัติวัดต้นตาลโตน คือ พ่อหนาน อินถา อายุ 90 ปี
 
เล่าให้ฟังว่าวัดต้นตาลโตนนี้ได้สร้างขึ้นประมาณ 600-700 ปีมาแล้ว เมื่อประมาณ 700 ปีก่อนพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัย พ่อขุนเม็งรายแห่งนครเมืองเชียงใหม่ พ่อขุนงำเมืองแห่งพะเยาได้ช่วยกันสร้างนครเชียงใหม่ขึ้น
 
และพระเมืองแก้วแห่งราชวงศ์เม็งรายเมื่อ พ.ศ.2065 ได้เคยมาบูรณะวัดนี้ครั้งหนึ่ง สมภารที่เคยมาจำพรรษาอยู่วัดนี้ที่พ่อเฒ่าจำได้มี ครูบากอง,ครูบาแน่น,ครูบาแก้ว วัดนี้เคยรุ่งเรืองมาก่อนมีเนื้อที่ประมาณ 50-60 ไร่
 
มีวิหารอยู่ทางทิศเหนือ มีกุฏิทางทิศตะวันตกของบ่อน้ำ เหตุที่วัดนี้ได้ร้างไปก็เพราะว่าเมื่อประมาณ 200 ปีก่อน ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ จึงได้ย้ายวัดไปอยู่ทางทิศตะวันออก ห่างออกไป 3 กม. ซึ่งก็คือ วัดป่าแดดในปัจจุบัน
 
เมื่อปี พ.ศ.2523 ได้มีพระธุดงค์มาเจอสถานที่แห่งนี้คือ พระอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ซึ่งเป็นน้องชายของหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ สำนักวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี โดยท่านได้มานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นป่าไผ่มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ และเห็นว่าเป็นสถานที่วิเวก สงบ ห่างไกลจากกลุ่มหมู่บ้าน จึงได้ปัดกวาดปฏิบัติธรรมอยู่
 
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ได้เห็นพระธุดงค์มาปักกลดก็พากันมาทำบุญ และได้มาเห็นข้อวัตรปฏิบัติของพระธุดงค์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา บ้างก็สอนธรรมะและนิมนต์ให้จำพรรษา ณ ที่นี้
 
โดยได้สร้างเสนาสนะ มีกุฏิ ห้องน้ำห้องสุขา จากนั้นญาติโยมมาทำบุญกันมากขึ้นจึงได้สร้างศาลาอีก 1 หลัง สำหรับสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรม ให้ชื่อว่า ศาลายิ้ม และภายหลังก็ได้สร้างวิหาร และโรงครัวเพื่อรองรับญาติโยม
 
ต่อมาหลวงพ่อสนอง กตปุญฺโญ ได้เมตตารับไว้เป็นในอุปการะเป็นสาขาที่ 9 ของวัดสังฆทาน จ.นนทบุรี ได้ส่งสัมภารและพระลูกวัดมาอยู่จำพรรษา มิได้ขาดตลอดมาจนปัจจุบันนี้ ในขณะนี้มีอุบาสก อุบาสิกา มารทำบุญ ถือศีลกันเป็นประจำทุกวันพระตลอดทั้งปี หลวงพ่อสนองเป็นผู้ตั้งชื่อให้ว่า “สำนักป่าอันธวันฯ” หลวงพ่อให้ความหมายว่าเป็นป่าที่มืด สงบ
 
ทำให้ผู้คนมาสัมผัสรับความร่มรื่นสบาย ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติธรรม อันเป็นมงคลนาม และจะเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ตามความตั้งใจของหลวงพ่อสนอง คือจะให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรมของทางภาคเหนือ ปัจจุบันได้ตั้งชื่อว่า “วัดต้นตาลโตน” มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่เศษ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นตาลโตน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)