หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สบเปิง > วัดท่าข้าม (สบเปิง)


เชียงใหม่

วัดท่าข้าม (สบเปิง)

วัดท่าข้าม (สบเปิง)

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดท่าข้าม วิหารเครื่องไม้โบราณศิลปะล้านนาแห่งวัดท่าข้าม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานลำดับที่ 50 ของจังหวัดเมื่อปี 2524 โดยกรมศิลปากร 
 
ลักษณะเด่นของวิหารหลังนี้นอกจากจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือนายช่างไทใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์แล้ว ตัววิหารยังมีการลดชั้นหลังคาด้านหน้าถึง 3 ชั้น (วิหารล้านนาโดยทั่วไปหลังคาจะ "ซดหน้า" เพียง 2 ชั้น อาทิ วิหารวัดต้นเกว๋น วิหารวัดปราสาท วิหารลายคำแห่งวัดพระสิงห์)
 
ประวัติในการสร้างวิหารหลังนี้มีน้อยเหลือเกิน (เท่าๆ กับจำนวนคนที่รู้จักวัดแห่งนี้) เท่าที่สืบค้นข้อมูลมาได้ พบว่าสร้างราวปี พ.ศ.2407 โดย ครูบาพรหม สรวิจา ณ บริเวณที่แต่เดิมเป็นจุดข้ามฟากแม่น้ำฮาว (ที่มาของชื่อวัด)
 
เข้าใจว่าในสมัยนั้นคงมีการนำสินค้าล่องจากแม่น้ำมาค้าขายยังย่านนี้อย่างคึกคัก คหบดีชาวไทใหญ่จึงเกิดศรัทธาเป็นต้นเค้าในการเขียนภาพจิตรกรรมภายใน
 
วัดท่าข้าม ไม่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากนัก (แม้กระทั่งชาวเชียงใหม่เอง) ทั้งๆ ที่เป็นโบราณสถานที่งดงาม ควรค่าแก่การศึกษา เยี่ยมชม วัดท่าข้าม ตั้งอยู่ ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ บนเส้นทางไปห้วยน้ำดัง และ อ.ปาย ระยะทางจากถนนสายหลัก (เชียงใหม่ - ฝาง) ราว 10 กม. ก่อนจะเข้าซอยเล็กๆ ด้านซ้ายมือ (ด้านหน้าทางเข้ามีป้ายบอก) จะเห็นวัดตั้งเด่นอยู่แต่ไกล
 
จิตรกรรมฝาผนังศิลปะไทใหญ่ อันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ "ฮูปแต้ม" สกุลช่างไทใหญ่ของที่นี่ ถือเป็น 1 ใน 3 แห่งเท่านั้น ที่เหลือรอดมาในปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ อีกสองแห่งปรากฏอยู่ที่ วิหารวัดบวกครกหลวง อ.เมือง และ วิหารวัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม 
 
ลักษณะเด่นของจิตรกรรมนายช่างไทใหญ่ พวกเขาจะแบ่งกรอบภาพชัดเจน เขียนภาพด้านบนของผนัง ปล่อยด้านล่างเปลือยไว้ เรื่องราวที่เขียนจะจบในกรอบภาพเดียวไม่ข้ามไปยังกรอบอื่น

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดท่าข้าม (สบเปิง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)