หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ช้างม่อย > วัดชัยศรีภูมิ


เชียงใหม่

วัดชัยศรีภูมิ

วัดชัยศรีภูมิ

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชัยศรีภูมิ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงค์มังราย เดิมชื่อวัดพันต๋าเกิ๋น เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศรีของเมืองเชียงใหม่บริเวณที่ตั้งเคยมีต้นนิโครธ เป็นไม้เสื้อเมืองเป็นที่มาของสิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์และเดชานุภาพ
 
กล่าวกันว่าวัดนี้มีทหารชื่อ "ปันต๋าเกิ๋น" เป็นประธานสร้าง จึงเรียกว่าวัด ปันต๋าเกิ๋น และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์แดง ในรัชกาลพระเจ้าเมืองแก้ว เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศรีแก่เมืองเชียงใหม่ และยังมีพระเจดีย์ศิลปะล้านนาเชียงใหม่ที่งดงามแบบเรียบง่าย
 
วัดชัยศรีภูมิ นี้สร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังรายลำดับที่ 11 เมื่อ พ.ศ. 2062 ตำแหน่งที่สร้างวัดเป็นตำแหน่งศรีเมืองในคัมภีร์มหาทักษา
 
บริเวณที่ตั้งวัดเดิม เคยมีต้นนิโครธ (ต้นไทร) อันเป็นไม้ศรีเมืองเชียงใหม่ แต่ถูกตัดทิ้งไปในสมัยพระเจ้าติโลกราช ราชวงศ์มังรายลำดับที่ 9 เนื่องจากถูกไส้ศึกจากอยุธยาลวงให้ตัดเสีย เพื่อทำลายศรีเมืองเชียงใหม่ (ตอนนั้นล้านนาทำสงครามกับอยุธยา เรื่องแย่งชิงเมืองเชลียงหรือเมืองศรีสัชนาลัยกัน)

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดชัยศรีภูมิ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)