หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เมืองเชียงใหม่ > ต.ช้างคลาน > วัดหัวฝาย


เชียงใหม่

วัดหัวฝาย

วัดหัวฝาย

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหัวฝาย เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ วัดในเชียงใหม่ วัดที่ในสมัยก่อนมีฝายทดน้ำอยู่หน้าวัด ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ข่า ก่อนปัจจุบันจะมีการก่อสร้างบ้านเรือน และอาคารแทนพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มขึ้นไปหมด เหลือทิ้งไว้วัดที่ยังคงเรียกว่า “วัดหัวฝาย”
 
วัดหัวฝาย วางตัวอยู่นอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านนอก โดยอยู่ถัดจากกำแพงดินมาทางทิศใต้ มีกำแพงดินอยู่ข้างวัด และมีลำน้ำแม่ข่าอยู่นอกกำแพงดิน
 
วัดหัวฝาย ในสมัยก่อนตั้งอยู่กลางทุ่งนา มีประวัติว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2130 เดิมชื่อวัดศรีทรายมูล แต่ด้วยลักษณะพื้นที่เป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ และชาวบ้านได้ทำการเกษตรเสียส่วนใหญ่ประกอบกับมีลำน้ำไหลผ่าน และมีฝายทดน้ำอยู่หน้าวัดซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ข่า จึงได้เรียกติดปากว่า วัดหัวฝาย
 
พระปลัดบุญธรรม ธมฺมวโร (สุวรรณ) เจ้าอาวาสวัดนันทาราม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดหัวฝายว่า วัดหัวฝายอยู่ทุ่งช้างคลาน สมัยก่อนเรียกกันว่า วัดน้ำปู๋ หากจากในตัวเมืองบริเวณประตูเชียงใหม่ไปวัดด้านทิศใต้ต้องผ่านข้างวัดหัวฝาย กล่าวคือ เดินออกทางประตูก้อม
 
มีทางเดินผ่านข้างวัดหัวฝาย บริเวณนั้นมีฝายกั้นน้ำเรียก ขัวเจ้าโย เส้นทางนี้ผ่านสวนเจ้าโดยอยู่ข้างวัดหัวฝายด้านทิศใต้ หากเลี้ยวซ้ายไปโรงหมู เลี้ยวขวาไปวัดป่าพร้าวนอกเดินไปตามคันนา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหัวฝาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)