หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สะเมิง > ต.สะเมิงเหนือ > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานศึกษาข้อมูลผลผลิตไปส่งเสริมแก่เกษตรกร โดยให้มีความรู้ความสามารถในการเพาะปลูกพืชอย่างถูกวิธี ซึ่มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 2 ตำบล คือตำบลตำบลแม่สาบ และสะเมิงเหนือ
 
ประชากรส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและเผ่าลีซอ โดยมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ลาดชันและที่ราบหุบเขา ซึ่งบริเวณเชิงเขามีแหล่งน้ำสำคัญ คือ ห้วยแม่แพะ และห้วยกิ่วมืด โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 900-1,200 เมตร มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 27.42 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 18.5 องศาเซลเซียส โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,642 มิลลิเมตรต่อปี
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมแปลงสาธิตผัก เช่น ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือก้านม่วง ฯลฯ ชมแปลงไม้ผล เช่น อะโวกาโด มะเฟือง ลิ้นจี่ ฯลฯ ชมฟาร์มตัวอย่างแม่ตุงติง ฟาร์มการเกษตรแบบผสมผสานอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมประเพณีตานก๋วยสลาก จัดขึ้นในช่วงหลังออกพรรษา มีดนตรีการฟ้อนรำ และงานบันเทิง
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อนโป่งกว๋าว เป็นน้ำแร่ธรรมชาติมีบ่อแช่น้ำแร่ และใกล้ๆ ยังมีน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะแก่การพักผ่อนเล่นน้ำ
 
ของฝากของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์งานจักรสานไม้ไผ่ ไม้กวาด ผ้าทอ ผ้าไหม และสมุนไพร
 
ที่พัก อาคารพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน  1 หลัง มี 4 ห้อง สามารถเข้าพักได้ 10 - 15 คน มีสถานที่กางเต็นท์ บริการเช่าเต็นท์และถุงนอน
 
ร้านอาหาร ภายในศูนย์ฯ ไม่มีบริการร้านอาหาร นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอาหารมาเอง
 
การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทาง 107 เชียงใหม่-แม่ริม ให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย แม่ริม-สะเมิง ซึ่งมีระยะทาง 43 กิโลเมตร หลังจากนั้นเลี้ยวขวาตรงหน่วยพัฒนาต้นน้ำโปร่งไคร้ เมื่อตรงไปตามถนนลูกรังระยะทาง 20 กิโลเมตร ซึ่งรวมระยะทาง 62 กิโลเมตร ในฤดูฝนการคมนาคมลำบากควรใช้รถกระบะในการเดินทาง

มือถือ : 0861172377

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 19 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)