หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.แม่แรม > ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยปี ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านหนองหอย ทรงมีพระราชดำริว่าควรจะมีการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร จากนั้นกรมป่าไม้ได้จัดส่งหน่วยงานร่วมกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา
 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี นั้นทรงเห็นว่าบ้านหนองหอยมีประชากรเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ หนองหอยเก่า และบ้านหนองหอยใหม่ ซึ่งอีกทั้งยังมีการปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อให้มีบทบาทในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะพืชเสพติด
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย นั้นตั้งอยู่บริเวณต้นน้ำแม่แรมและแม่สา โดยมีพื้นที่ 21.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,231 ไร่ ซึ่งจะสูงจากระดับน้ำทะเล 780-1,430 เมตร โดยครอบคลุมพื้นที่จำนวน 6 หมู่บ้าน 371 ครัวเรือน และประกอบด้วยชาวเขาเผ่าลีซอ, เผ่าม้ง, คนพื้นเมือง และจีนยูนนาน โดยนับถือศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธลัทธิผี และศาสนาคริสต์ลัทธิผี ซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เที่ยวชมแปลงสมุนไพรขนาดใหญ่ ได้แก่ มิ้นต์, คาโมมายล์, โรสแมรี่, เลมอนทายม์, เลมอนบาล์ม  และหญ้าหวาน ฯลฯ ชมโรงเรือนองุ่นไร้เมล็ด โดยแปลงสาธิตไม้ผล สตรอเบอรี่ 
 
ชมแปลงงานวิจัยผักเมืองหนาว และแปลงผักไฮโดรโพนิกส์เทคโนโลยีโดยการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เช่น โอ๊คลีฟแดง และผักตระกูลสลัด, แปลงผักอินทรีย์ และแปลงผักขั้นบันไดของชาวบ้านเผ่าม้งที่มีผักมากมายหลากหลายชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี, แครอท และปวยเหล็ง ฯลฯ ที่โครงการส่งเสริม
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จุดชมวิวดอยม่อนล่อง จุดชมวิวที่สูงที่สุดของอำเภอแม่ริม สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,400 เมตร สามารถ ชมทิวทัศน์ของพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในฤดูหนาวเป็นมุมกว้าง จุดชมวิวม่อนดอย น้ำตกตาดหมอก น้ำตกวังฮาง ดอยม่อนแจ่ม จุดชมวิวและลานกางเต็นท์ที่สวยงาม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
 
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชมการละเล่นพื้นบ้านของชาวเขาเผ่าม้ง เช่น ตีกลอง, ขลุ่ย, เป่าแคน และการละเล่นชู้จ่าง ฯลฯ ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น การปักผ้าของหญิงม้ง และการต้มเหล้าข้าวโพด เป็นต้น ฯลฯ
 
ประเพณีปีใหม่ม้ง จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม – มกราคมของทุกปี ชาวเขาทั้งหมู่บ้านจะรวมกันแต่งกายชุดประจำเผ่าสวยงาม มีการประกวดธิดาดอย การแข่งขัน ล้อเลื่อนไม้ กิจกรรมบันเทิง การเล่นดนตรีของชาวเขา การแสดงชาวเขา เช่น เป่าแคนม้ง โยนลูกช่วง รำดาบ รำพัด ฯลฯ
 
ของฝากของที่ระลึก ผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ไวน์แครอท ไวน์บีทรูท ฯลฯ งานหัถตกรรมชาวเขา เช่น ผ้าปักของชาวม้ง พวงกุญแจแคน เปอะผักเล็ก (ตะกร้าใส่ผักทำจากไม้ไผ่ของชาวม้ง) ฯลฯ
 
ม่อนแจ่ม แค้มปิ้ง รีสอร์ท นั้นจะรองรับนักท่องเที่ยวได้ 40 คน เป็นที่พักแบบเต็นท์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งอยู่ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของชั้นเขา โดยมีร้านอาหาร และมุมจิบกาแฟดอยคำไว้คอยให้บริการ กรุณาสำรองที่พัก และอาหารล่วงหน้าก่อนเดินทาง
 
ร้านอาหารสวนเอเดน อยู่ตรงข้ามกับแปลงผักไฮโดรโพนิกส์ของศูนย์โครงการหลวงหนองหอย ภายในร้านมีแปลงองุ่นไร้เมล็ดที่ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงซึ่งสามารถชมได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้บริเวณหมู่บ้านยังมีบริการร้านอาหารไว้คอยให้บริการ
 
การเดินทาง ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ 39 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ผ่านที่ว่าการอำเภอแม่ริม ถึงหลักกิโลเมตรที่ 17 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงสาย 1096 (แม่ริม-สะเมิง) ประมาณ กม.ที่ 15 บริเวณบ้านโป่งแยง
 
ให้สังเกตป้ายศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย โดยด้านขวามือให้เลี้ยวขวาตรงตามถนนหลักระยะทางขึ้นเขาอีก 6 กิโลเมตร จนถึงที่ทำการศูนย์  โดยสภาพเส้นทางเป็นถนนลาดยางตลอด ซึ่งรถยนต์ทุกประเภทสามารถเดินทางได้ อีกทั้งยังมีรถประจำทางผ่านบริเวณทางแยกก่อนขึ้นศูนย์ สายสะเมิงเหนือ-เชียงใหม่

มือถือ : 0819509767, 0833240610

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)