หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.ป่าแป๋ > โครงการหลวงป่าแป๋


เชียงใหม่

โครงการหลวงป่าแป๋

โครงการหลวงป่าแป๋

Rating: 2.7/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 17.00 น.
 
โครงการหลวงป่าแป๋ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ โครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ มูลนิธิโครงการหลวงพื้นที่ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและด้านการตลาด พร้อมจัดบริการด้านการท่องเที่ยว ด้วยบรรยากาศวัฒนธรรมชนเผ่าบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
 
ป่าแป๋ เป็นชื่อของหมู่บ้านและตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณปี 2440 เป็นชาวไทยใหญ่หรือเงี้ยว ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากเพื่อปลูกต้นชาพื้นเมืองหรือชาอัสสัม เพื่อนำใบมาทำเป็นเมี่ยง
 
ซึ่งเป็นพืชที่นำมาหมักและใช้เคี้ยวเล่นหลังรับประทานอาหารหรือใช้รับแขก เป็นที่นิยมกันมากในกลุ่มคนล้านนา ด้วยภูมิประเทศบนภูเขาสูง อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 
ผู้คนพื้นราบจึงได้อพยพเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น ประกอบอาชีพการทำเมี่ยง ปลูกต้นมะแขว่นหรือลูกระมาศหรือกำจัด ใช้เป็นเครื่องปรุงเครื่องเทศอาหารประเภทลาบพื้นเมือง ปลูกลิ้นจี่ และเลี้ยงสัตว์
 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ มีฐานะยากจน ดังนั้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 นายอินทร มิตรเฉลียว กำนันตำบลป่าแป๋ ได้ทำหนังสือถึงประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอให้จัดตั้งโครงการหลวงที่ตำบลป่าแป๋ เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพการเกษตรและด้านการตลาด
 
แต่ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงมีบุคลากรไม่พอเพียง จึงได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำองค์ความรู้และวิธีการดำเนินงานอื่นที่โครงการหลวงประสพผลสำเร็จ เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ตำบลป่าแป๋ ให้ครอบคลุมทั้ง 13 หมู่บ้าน 1,606 ครอบครัว
 
โดยใช้ชื่อว่า "โครงการขยายผลโครงการหลวงป่าแป๋" โดยมีนายคมน์นทัต ณาศิสพุฒิพงษ์ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ นายวินัย สุขสำราญ ผู้อำนวยการสนับสนุนพื้นที่ป่าแป๋ ผาแตก และพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโหล่งขอด
 
ปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ป่าแป๋ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ส่วนที่เหลือจึงนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น กลุ่มผู้เลี้ยงกระต่าย
 
โดยเลี้ยงกระต่ายสายพันธุ์ต่างประเทศเพื่อผลิตเนื้อกระต่าย นำมาแปรรูปเป็นไส้กรอกเนื้อกระต่าย รสชาติอร่อย สะอาด ถูกต้องตามหลัก สุขอนามัย เพราะผ่านการฝึกอบรมมาจากศูนย์วิจัยโครงการหลวงแม่หลอด เป็นที่นิยมของคนทั่วไปและในกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เชียงใหม่ 1 ด้วยการสั่งพันธุ์ไก่จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
 
ซึ่งเป็นไก่ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ให้ไข่จำนวนมาก คุณภาพของเนื้อดี เอร็ดอร่อยกว่าการเลี้ยงไก่พันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ใช้เวลาเลี้ยงเพียง 3 เดือนขายเป็นไก่เนื้อในหมู่บ้านได้กิโลกรัมละ 80-100 บาท หากเป็นไก่ชำแหละกิโลกรัมละ 120-150 บาท
 
กลุ่มผู้ปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้า เนื่องจากพื้นที่ตำบลป่าแป๋เป็นพื้นที่สูงและมีต้นไม้ใหญ่มาก จึงเหมาะต่อการปลูกต้นกาแฟใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ กลุ่มสัจจะ มีการออมเงินกันทุกเดือน จนถึงขณะนี้กลุ่มมีเงินกองทุน 1.7 ล้านบาท ฯลฯ
 
ปี 2553 ได้รับการสนับสนุนจากนายสุวิทย์ ใจเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ จัดสร้างตลาดจำหน่ายผลผลิตการเกษตรให้แก่สมาชิก ได้นำผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ จำหน่ายทุกวันอังคาร ในอนาคตหากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น
 
จะได้เปิดจำหน่ายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกวัน โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าแป๋ เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นที่นิยมท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เช่น น้ำพุร้อนโป่งเดือด น้ำตกปางลัน
 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านแม่แสะ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยงและลีซอ จุดชมวิวม่อนอังเกตุ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยมีกลุ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้การต้อนรับและนำเที่ยวตามจุดต่างๆ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นักวิชาการโครงการฯ โทรศัพท์ 08-5705-6569 นายมงคล อุตธิปา สมาชิก อบต. โทรศัพท์ 08-9954-9628

มือถือ : 0857056569, 0899549628

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่โครงการหลวงป่าแป๋

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)