หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.ขี้เหล็ก > วัดพระพุทธบาทข่วงเปา


เชียงใหม่

วัดพระพุทธบาทข่วงเปา

วัดพระพุทธบาทข่วงเปา

Rating: 3/5 (18 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระพุทธบาทข่วงเปา ตั้งอยู่บนเนินเขา ในเขตหมู่ที่ 9 บ้านห้วยไร่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทและก้อนศิลาแลง ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ จากการเล่าขานต่อ ๆ กันมาว่า ครูบาศรีวิชัย เป็นผู้สร้างวิหารครอบรอยพระพุทธบาท
 
และมีถ้ำอยู่ใต้พระวิหาร โดยมีก้อนศิลาที่โผล่จากดินตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหาร ซึ่งมีอุ้ยจาน (นายใจ ไชยวงค์) เป็นผู้นำชาวบ้านใช้แรงงานในการก่อสร้างและขนวัสดุ เช่น ปูน ทราย หิน ฯลฯ
 
เนื่องจากวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ไม่มีพาหนะในการขนย้าย ต่อมามีการกลับหน้าพระวิหารให้หันไปทางทิศเหนือ เพื่อความเหมาะสม ทำให้ก้อนศิลาตั้งอยู่หลังพระวิหาร จนถึงปัจจุบัน
 
วัดพระพุทธบาทข่วงเปา เป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนได้ขึ้นมากราบไหว้อยู่อย่างไม่ขาดสาย ทั้งคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขาลูกย่อม มีความสูงพอประมาณเมื่อขึ้นไปถึงบนวัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างซึ่งเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่ม
 
ล้อมรอบด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านด้านล่าง ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและความสงบเงียบ สามารถขึ้นไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาท ได้ตลอดเวลา
 
การเดินทาง ทางขึ้นไปบนวัดเทคอนกรีตบางช่วง รถยนต์ธรรมดาสามารถเดินทางขึ้นไปได้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระพุทธบาทข่วงเปา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)