หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แจ่ม > ต.แม่นาจร > โครงการหลวงแม่แฮเหนือ


เชียงใหม่

โครงการหลวงแม่แฮเหนือ

โครงการหลวงแม่แฮเหนือ

Rating: 3.6/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
โครงการหลวงแม่แฮเหนือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โครงการหลวง หรือโครงการพระราชดำริ ที่พักผ่อนเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ หมู่บ้านแม่แฮ และหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ในเขตตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง และตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ม้ง และจีนยูนนาน
 
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำนาและทำไร่เลื่อนลอย, ปลูกฝิ่น, ข้าวไร่, ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์ตามธรรมชาติ ซึ่งมักจะอพยพเคลื่อนย้ายหาที่เพาะปลูกใหม่เพื่อต้องการความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยจะมีการบุกรุกเผาถางป่าไม้ทุกปี อีกทั้งยังมีสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน ซึ่งผลิตอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค ซึ่งจะไม่มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ราบหรือเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
 
ปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ขอให้สำนักเกษตรภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินงาน “โครงการหลวงพัฒนาเกษตรที่สูงแม่แฮ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ”
 
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ นั้นตั้งอยู่บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร โดยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่วาง, อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอสะเมิง ซึ่งครอบคลุม 24 หมู่บ้าน 1,750 ครัวเรือน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งมีที่ราบแคบตามแนวเหนือ-ใต้ของห้วยแม่แฮและห้วยแม่เตียน อุณหภูมิเฉลี่ย 24  องศาเซลเซียส
 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถรับชมแปลงสาธิตผักและไม้ดอก ที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี และชมแปลงผลผลิตของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ เช่น พลับ,  สาลี่, พลับ, องุ่นไร้เมล็ด c]tสตรอเบอรี่ ฯลฯ
 
นอกจากนี้ยังสามารถชมไร่สตรอเบอรี่ขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่ศูนย์ฯ ย่อยบ่อแก้ว โดยออกผลช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสตรอเบอรี่ เช่น ไวน์ และน้ำสตรอเบอรี่ ฯลฯ
 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่มีให้เที่ยวชมได้ตลอดปี ปีใหม่ม้ง จัดขึ้นในเดือนธันวาคม ที่สนามกีฬาม่อนยะ ที่บ้านห้วยน้ำกลาง
 
ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง โดยมีในช่วงก่อนทำนา-หลังทำนา ประมาณราวเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และพฤษภาคม-มิถุนายน หรือประเพณีนี้จะทำตอนช่วงที่มีคนไม่สบาย, ป่วยไข้ หรือเมื่อเลี้ยงผีบ้าน
 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะซึ่งเคยเป็นที่ประทับแรมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 7.5 กิโลเมตร มีป่าที่สมบูรณ์และธรรมชาติงดงามเหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติ และมีบริเวณที่กางเต็นท์ตั้งแค้มป์ได้
 
จุดชมวิว ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่งดงามที่ยอดดอยม่อนยะ บ้านน้ำจาง และบ้านม่อนยะใต้ มีบริเวณตั้งแค้มป์ได้ เส้นทางเดินป่าและตั้งแค้มป์ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่สะงะ แหล่งน้ำธรรมชาติที่บ้านห้วยขมิ้น ห่างจากศูนย์ฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
 
ถนนทุ่งบัวตอง ตามเส้นทางแม่เตียน-แม่แฮ- และแม่แฮ-ป่าเกี๊ยะน้อย โดยในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน นั้นจะมีดอกบานสะพรั่ง เช่น ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) นั้นจะออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
 
ของฝากของที่ระลึก ผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล ไวน์สตรอเบอรี่ ผักสดและผลไม้เมืองหนาว รวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชาวเขาในพื้นที่
 
ที่พัก-ร้านอาหาร บ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 1 หลัง มี 5 ห้อง รองรับได้ 30 คน มีสถานที่กางเต็นท์ และบริการเช่าเต็นท์ขนาด 2 คน พร้อมถุงนอน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบำรุงพื้นที่ ภายในศูนย์ฯ ไม่มีร้านอาหารบริการ แต่สามารถจัดหารับรองให้ได้ โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ของชุมชนไว้คอยให้บริการ
 
การเดินทาง ระยะทางจากตัวเมองเชียงใหม่  101 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-ฮอด) ถึงอำเภอสันป่าตองเลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านกาด เข้าทางหลวงหมายเลข 1013 (ถนนสันป่าตอง-แม่วาง) อีก 27 กิโลเมตร ผ่านศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวงไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงศูนย์ฯแม่แฮ

โทร : 053211489

มือถือ : 0899483546

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 2 เดือนที่แล้ว

แผนที่โครงการหลวงแม่แฮเหนือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)