ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย

ประชากร จำนวน: 2512 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (6 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2552 มีคณะกรรมการทั้งหมดจำนวน 16 คน โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย กลุ่มมันกัลยา
 
และกลุ่มเกษตรในชุมชน ผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ จัดอยู่ในประเภทอาหาร ได้แก่ มันกัลยา (แปรรูปจากมันฝรั่ง) ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ฯ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน
 
รวมถึงการจัดตั้งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตมันกัลยา รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในชุมชนรู้จักการประยุกต์ใช้หลักของคุณธรรม
 
จริยธรรมมาใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านของการดำเนินงานร่วมกันในชุมชน กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ สินค้าได้แก่ มันกัลยา กล้วยเบรกแตก เผือกทอด มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบ
 
การเดินทาง หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
โทร โทร: 053883726
แผนที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย แผนที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
คำค้น คำค้น: ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจำตำบลสันทราย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 5 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(90)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(36)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(30)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(21)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(3)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(16)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(9)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(8)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(3)