หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยสะเก็ด > ต.ลวงเหนือ > เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ


เชียงใหม่

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ ที่เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมู่ 1 บ้านป่าสักงาม ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ ป่าซับน้ำ คือ บริเวณป่าที่เป็นแหล่งซับน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของชุมชน มีพื้นที่ 2 แห่ง คือป่าบริเวณทิศเหนือของชุมชน
 
มีลักษณะเป็นป่าดงดิบมีต้นไม้ขึ้นหนาทึบมีความอุดมสมบูรณ์ดินเปียกชื้นตลอดเวลา มีน้ำซึมออกมากักขังลักษณะเป็นหนองน้ำ แล้วไหลรินเป็นลำธารเล็ก ๆ 2 ลำห้วย ลำห้วยหนึ่งไหลผ่านกลางชุมชนลงห้วยบ้านที่ไหลผ่านทิศตะวันออกของหมู่บ้านอีก
 
ลำห้วยหนึ่งไหลลงห้วยน้ำจางที่ไหลป่านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณป่าซับน้ำอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทิศเหนือของชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากป่าซับน้ำบริเวณแรก มีพื้นที่ต่อเนื่องไล่ขึ้นไปจนถึงบริเวณหน้าถ้ำหลวง ชุมชนเรียกบริเวณนี้ว่า สระ
 
เป็นพื้นที่หาอาหารป่าของชุมชนตั้งแต่อดีต อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความชื้นสูง มีน้ำผุดออกเป็นระยะ เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำจัดอยู่ในกลุ่มแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ โดยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าซับน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำของน้ำตกป่าสักงาม
 
มีเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ สภาพพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูงมาก การเข้าถึงพื้นที่สะดวกเนื่องจากทางเข้าอยู่ติดกับเส้นทางหลักในการเดินทางไปบ้านป่าสักงาม ถ้ำหลวง/ถ้ำค้างคาว เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ แต่ไม่มีหินงอก หินย้อย
 
และถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของค้างคาวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอยู่ในบริเวณป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ลักษณะพื้นที่มีความชุ่มชื้นสูง มีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่น และยังเป็นบริเวณที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมบวชป่า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และลำธาร เป็นประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมให้แก่ชุมชนและชุมชนบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย
 
การเดินทาง ท่านที่สนใจสามารถเดินไปเยี่ยมชมหมู่บ้านป่าสักงามได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ นั่งเรือข้ามเขื่อนแม่กวงใช้เวลาประมาณ 30 นาที อีกทางหนึ่งใช้รถยนต์เป็นพาหนะระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเส้นทางเชียงใหม่ - พร้าว

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า หมวดหมู่: ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ กลุ่ม: แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าซับน้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)