หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.จอมทอง > ต.บ้านแปะ > ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเ..


เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

Rating: 3.1/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 06.00 - 18.00 น.
 
ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น โครงการหลวง และโครงการในพระราชดำริ เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวภาคเหนือ ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง สภาพป่า พื้นที่ป่าไม้บริเวณรอบพื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง
 
และป่าเบญจ พรรณ บ้างเล็กน้อย ในบริเวณหุบห้วย สองข้างลำห้วย สภาพหมู่บ้าน ชุมชนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการฯส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิน (ทำการเกษตร) ได้แก่ บ้านดงเย็น บ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
 
และบ้านบวกห้า สำหรับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ชิดติดพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยสะแพด มีพื้นที่ทำกินอยู่ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ราบจนถึงพื้นที่ใกล้ชิดติดเขตป่า สภาพที่ประกอบอาชีพ พื้นที่ทำกินของราษฎร (ทำการเกษตร) ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ
 
และเป็นพื้นที่เนินเขาบ้างเล็กน้อย เป็นพื้นที่ที่ราษฎรเข้าครอบครองทำกินมานานแล้ว และทางราชการได้ดำเนินการสำรวจจัดแปลงที่ดินทำกินให้
 
การเดินทาง จากอำเภอเมืองเชียงใหม่ ไปตามถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จนกระทั่งถึง กม.ที่ 86 (บริเวณบ้านท่าข้าม) เลี้ยวซ้ายผ่านบ้านท่ากอม่วง บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านบวกห้า ไปตามเส้นทางไปบ้านห้วยสะแพด ก่อนถึงบ้านห้วยสะแพด เลี้ยวขวาเข้าโครงการฯ
 
โดยมีระยะทางเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 98กิโลเมตร จากอำเภอจอมทอง ระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร จากทางแยกถนนเชียงใหม่-ฮอด กม.ที่ 86ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
 
ตั้งอยู่ในเขตบ้านดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ห่างจากอำเภอจอมทอง 38 km. จากแยกวัดดงเย็นประมาณ 5.5 กิโลเมตร เนื้อที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 310 ไร่ กิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เพาะเห็ด ปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น

โครงการในพระราชดำริ หมวดหมู่: โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง กลุ่ม: โครงการหลวง

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ปีที่แล้ว

แผนที่ศูนย์พัฒนาโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(24)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(23)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(5)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(80/1270)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(44)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(16)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

น้ำตก น้ำตก(42)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(13)

ถ้ำ ถ้ำ(10)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(12)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(3)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(12)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(5)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(4)

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว หมายเลขโทรศัพท์สำคัญในการท่องเที่ยว(1)

บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร บทความท่องเที่ยว, สูตรอาหาร

รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร รีวิวท่องเที่ยว, รีวิวอาหาร(14)

เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ เมนูอาหารเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(28)

ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ ขนมไทยภาคเหนือ, สูตรอาหารเหนือ(17)