● อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
● ปางช้าง
● ป่าสนบ้านวัดจันทร์
● สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
● อุทยานหลวงราชพฤกษ์
● วัดแม่ตะไคร้
● ดอยเชียงดาว
● พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
● ดอยม่อนล่อง
● อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
● ป่าเกี๊ยะ (แม่ตะมาน)
● ฮิโนกิแลนด์
● น้ำตกหมอกฟ้า
● ถนนคนเดินเชียงใหม่ (วัวลาย)
● ถนนคนเดินเชียงใหม่ (ท่าแพ)
● กระรอกบิน ฟลายอิง สควอเรียลส
● อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
● ขุนแม่ยะ ดอกนางพญาเสือโคร่ง
● อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
● สถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยหลวงเชียงดาว
● วัดพระสิงห์วรวิหาร
● ดอยปู่หมื่น
● วัดป่าดาราภิรมย์
● วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
● วัน นิมมาน
● อุทยานแห่งชาติดอยอ่างขาง
● อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก