คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองระยอง(22)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านฉาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แกลง(3)

อ่าว และชายหาด

อ่าว และชายหาด

อ่าว หมายถึงส่วนพื้นที่ของทะเลที่ล้อมรอบโดยแผ่นดินใกล้เคียง คลื่นทะเลในอ่าวมักจะสงบกว่าทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่ภายนอกเนื่องจากแผ่นดินต้านแรงคลื่นและแรงลมบางส่วนเอาไว้ อ่าวมีลักษณะที่เว้าโค้งเป็นรูปต่างๆ กัน ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมเรียกอ่าวตามลักษณะที่เกิดขึ้นเช่น "อ่าวเขาควาย" จะมีลักษณะชายหาดที่งุ้มเหมือนเขาควาย "อ่าวมะนาว" มีลักษณะของทะเลที่เว้าเข้าไปในแผ่นดินเป็นรูปมะนาว
 
เวิ้งน้ำขนาดใหญ่สามารถเรียกว่าอ่าว, ทะเล, บึงหรือทะเลสาบ ในขณะที่อ่าวขนาดเล็กที่เว้าเข้าตามชายฝั่ง รูปร่างโค้งรีและทางออกแคบเรียกว่าหาด ซึ่งมักจะมีชายหาดหรือหาดทราย อยู่ภายในเป็นบริเวณกว้าง ถ้าฝั่งสูงชันโดยตลอดอาจเรียกว่าฟยอร์ด พบได้ตามเขตขั้วโลก
 
อ่าว ถูกสร้างขึ้นได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์ โดยธรรมชาติเกิดจากน้ำทะเลที่เข้ามาท่วมระหว่างแนวเทือกเขาใต้ทะเลและบนแผ่นดิน หรือการกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่วนที่กัดเซาะได้ง่ายจะเว้าลึกเข้าไปมากกว่าส่วนที่กัดเซาะยาก เมื่อนานเข้าก็ทำให้เกิดอ่าวขึ้น สำหรับฟยอร์ดเกิดจากการเคลื่อนตัวและการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง และโดยมนุษย์คือการก่อสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณโดยรอบที่ไม่ได้ป้องกันจะถูกกัดเซาะเป็นเวิ้งน้ำ
 
หาด หรือชายหาด คือที่ลาดลงไปในน้ำหรือบริเวณที่ตื้นเขินเป็นเนินอยู่กลางน้ำ โดยมากเป็นเนินทราย มักมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอ จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
 
ฤดูร้อน หาดจะประกอบด้วยทรายเป็นส่วนใหญ่ มีความลาดชันน้อย ฤดูหนาว หาดประกอบด้วยหาดกรวด มีความลาดชันสูง หาดทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
ปากน้ำประแส

ปากน้ำประแส
(จ.ระยอง อ.แกลง)
สวนวังแก้ว

สวนวังแก้ว
(จ.ระยอง อ.แกลง)
หาดน้ำริน

หาดน้ำริน
(จ.ระยอง อ.บ้านฉาง)
หาดพยูน และหาดพลา

หาดพยูน และหาดพลา
(จ.ระยอง อ.บ้านฉาง)
หาดแหลมเจริญ

หาดแหลมเจริญ
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
หาดแสงจันทร์

หาดแสงจันทร์
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
แหลมแม่พิมพ์

แหลมแม่พิมพ์
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
หาดแม่รำพึง (บ้านก้นอ่าว)

หาดแม่รำพึง (บ้านก้นอ่าว)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าววงเดือน (เกาะเสม็ด)

อ่าววงเดือน (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)

อ่าวพร้าว (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)

หาดทรายแก้ว (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวน้อยหน่า (เกาะเสม็ด)

อ่าวน้อยหน่า (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวหวาย (เกาะเสม็ด)

อ่าวหวาย (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวกิ่ว (เกาะเสม็ด)

อ่าวกิ่ว (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวปะการัง (เกาะเสม็ด)

อ่าวปะการัง (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)

อ่าวไผ่ (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวแสงเทียน (เกาะเสม็ด)

อ่าวแสงเทียน (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวกะรัง (เกาะเสม็ด)

อ่าวกะรัง (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวลุงดำ (เกาะเสม็ด)

อ่าวลุงดำ (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)

อ่าวทับทิม (เกาะเสม็ด)
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)
หาดสวนสน

หาดสวนสน
(จ.ระยอง อ.เมืองระยอง)