คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(30)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองนครราชสีมา(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านขุนทด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนไทย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.โนนสูง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.บัวใหญ่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ปักธงชัย(6)

https://www.lovethailand.org/อ.พิมาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สูงเนิน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สีคิ้ว(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากช่อง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.พระทองคำ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สีดา(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดธรรมจักรเสมาราม

วัดธรรมจักรเสมาราม
(จ.นครราชสีมา อ.สูงเนิน)
วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่
(จ.นครราชสีมา อ.ด่านขุนทด)
วัดปทุมคงคา (นกออก)

วัดปทุมคงคา (นกออก)
(จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย)
วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร

วัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหาร
(จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง)
วัดศาลาทอง

วัดศาลาทอง
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดป่าสาลวัน

วัดป่าสาลวัน
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดหน้าพระธาตุ (วัดตะคุ)

วัดหน้าพระธาตุ (วัดตะคุ)
(จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย)
วัดเขาจันทน์งาม

วัดเขาจันทน์งาม
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม

วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
(จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง)
วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์)

วัดโนนกุ่ม (วัดสรพงษ์)
(จ.นครราชสีมา อ.สีคิ้ว)
วัดมกุฏคีรีวัน

วัดมกุฏคีรีวัน
(จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง)
วัดพายัพ

วัดพายัพ
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดอิสาน

วัดอิสาน
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
(จ.นครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา)
วัดศิมาลัยทรงธรรม

วัดศิมาลัยทรงธรรม
(จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง)
วัดป่าหลักร้อย

วัดป่าหลักร้อย
(จ.นครราชสีมา อ.โนนไทย)
วัดมะรุม

วัดมะรุม
(จ.นครราชสีมา อ.โนนสูง)
วัดบ้านเสมาใหญ่

วัดบ้านเสมาใหญ่
(จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ่)
วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก

วัดป่าบ้านดอนหันกุดจอก
(จ.นครราชสีมา อ.บัวใหญ่)
วัดเขาตะกรุดรัง

วัดเขาตะกรุดรัง
(จ.นครราชสีมา อ.ปักธงชัย)