คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(31)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองสมุทรสาคร(16)

https://www.lovethailand.org/อ.กระทุ่มแบน(8)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแพ้ว(7)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดท่าไม้

วัดท่าไม้
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดใหญ่จอมปราสาท

วัดใหญ่จอมปราสาท
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดนางสาว

วัดนางสาว
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดบางปลา

วัดบางปลา
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดป่าชัยรังสี

วัดป่าชัยรังสี
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)

วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดเจษฎาราม

วัดเจษฎาราม
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดโกรกกราก

วัดโกรกกราก
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดโคกขาม

วัดโคกขาม
(จ.สมุทรสาคร อ.เมืองสมุทรสาคร)
วัดคลองมะเดื่อ

วัดคลองมะเดื่อ
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)

วัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่)
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย)

วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย)
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดใหม่ราษฎร์นุกูล

วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดโรงเข้

วัดโรงเข้
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดหนองสองห้อง

วัดหนองสองห้อง
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดเจ็ดริ้ว

วัดเจ็ดริ้ว
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดคลองตันราษฎร์บำรุง

วัดคลองตันราษฎร์บำรุง
(จ.สมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว)
วัดอ้อมน้อย

วัดอ้อมน้อย
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)
วัดดอนไก่ดี

วัดดอนไก่ดี
(จ.สมุทรสาคร อ.กระทุ่มแบน)