คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(684)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองลำปาง(180)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่เมาะ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.เกาะคา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.เสริมงาม(26)

https://www.lovethailand.org/อ.งาว(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แจ้ห่ม(34)

https://www.lovethailand.org/อ.วังเหนือ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.เถิน(63)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่พริก(19)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ทะ(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สบปราบ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้างฉัตร(58)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปาน(32)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดปงยางคก

วัดปงยางคก
(จ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร)
วัดประตูป่อง

วัดประตูป่อง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง)

วัดศาสนโชติการาม (วัดป่าฝาง)
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดพระธาตุจอมปิง

วัดพระธาตุจอมปิง
(จ.ลำปาง อ.เกาะคา)
วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง
(จ.ลำปาง อ.เกาะคา)
วัดพระธาตุเสด็จ

วัดพระธาตุเสด็จ
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดม่อนพญาแช่ (พระยาแช่)

วัดม่อนพญาแช่ (พระยาแช่)
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดศรีชุม

วัดศรีชุม
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดศรีรองเมือง

วัดศรีรองเมือง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี
(จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม)
วัดเจดีย์ซาวหลัง

วัดเจดีย์ซาวหลัง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)
(จ.ลำปาง อ.เกาะคา)
วัดนาคตหลวง

วัดนาคตหลวง
(จ.ลำปาง อ.แม่ทะ)
วัดไชยมงคล

วัดไชยมงคล
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดเกาะวาลุการาม

วัดเกาะวาลุการาม
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดน้ำล้อม

วัดน้ำล้อม
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดสวนดอก

วัดสวนดอก
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดเชียงราย

วัดเชียงราย
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดม่อนจำศีล

วัดม่อนจำศีล
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
วัดม่อนคีรีชัย

วัดม่อนคีรีชัย
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)