คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดกรุณา

วัดกรุณา
(จ.ชัยนาท อ.สรรพยา)
วัดทรงเสวย

วัดทรงเสวย
(จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์)
วัดธรรมามูลวรวิหาร

วัดธรรมามูลวรวิหาร
(จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท)
วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข)

วัดปากคลองมะขามเฒ่า (วัดหลวงปู่ศุข)
(จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์)
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
(จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท)
วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)

วัดพิชัยนาวาส (วัดบ้านเชี่ยน)
(จ.ชัยนาท อ.หันคา)
วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดสองพี่น้อง

วัดสองพี่น้อง
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดอินทาราม

วัดอินทาราม
(จ.ชัยนาท อ.สรรพยา)
วัดเขาท่าพระ

วัดเขาท่าพระ
(จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท)
วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)

วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม)
(จ.ชัยนาท อ.หันคา)
วัดสิงห์สถิต

วัดสิงห์สถิต
(จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์)
วัดวิหารทอง

วัดวิหารทอง
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดพิกุลงาม

วัดพิกุลงาม
(จ.ชัยนาท อ.มโนรมย์)
วัดธรรมิกาวาส (วัดสวนลิง)

วัดธรรมิกาวาส (วัดสวนลิง)
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดพระยาตาก

วัดพระยาตาก
(จ.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท)
วัดดอนตูมกมลาวาส

วัดดอนตูมกมลาวาส
(จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์)
วัดหนองบัว (วัดปทุมธาราม)

วัดหนองบัว (วัดปทุมธาราม)
(จ.ชัยนาท อ.วัดสิงห์)
วัดโฆสิตาราม

วัดโฆสิตาราม
(จ.ชัยนาท อ.สรรคบุรี)
วัดท่าโบสถ์

วัดท่าโบสถ์
(จ.ชัยนาท อ.หันคา)