หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > ธรรมชาติ และสัตว์ป่า > ดอย และภูเขา

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา

ภูเขา เป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ
 
ภูเขา หรือเทือกเขาหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินเขา แต่ว่าเนินเขานั้น จะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบ ๆ ประมาณ 150 แต่ไม่เกิน 600 เมตร ภูเขาสามารถแบ่ง เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
ภูเขาโก่งตัว เกิดจากการบีบอัดตัวของหินหนืด ในแนวขนาน ภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัว เกิดจากการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวเกิดเป็นภูเขา ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินหนืดดันตัว แต่ว่ายังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลก ก็เย็นตัวก่อน ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตัวและทับถมกัน
 
ความสูงของภูเขาโดยทั่วไปจะวัดโดยความสูงที่ระดับเหนือน้ำทะเล เช่น เทือกเขาหิมาลัย โดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ระดับ 5 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 8.8 กิโลเมตร (8,844 เมตร) ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,565 เมตร

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)