คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(18)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(1)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)

ดอย และภูเขา

ดอย และภูเขา

ภูเขา เป็นลักษณะของพื้นโลกที่มีความสูงกว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบ
 
ภูเขา หรือเทือกเขาหมายถึง ลักษณะภูมิประเทศ ที่มีความสูงตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไปจากพื้นที่บริเวณรอบ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเนินเขา แต่ว่าเนินเขานั้น จะมีพื้นที่สูงจากบริเวณรอบ ๆ ประมาณ 150 แต่ไม่เกิน 600 เมตร ภูเขาสามารถแบ่ง เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
 
ภูเขาโก่งตัว เกิดจากการบีบอัดตัวของหินหนืด ในแนวขนาน ภูเขาเลื่อนตัวหรือหักตัว เกิดจากการเลื่อนของหินทำให้มีการยกตัวและการทรุดตัวเกิดเป็นภูเขา ภูเขาโดม เกิดจากการที่หินหนืดดันตัว แต่ว่ายังไม่ทันพ้นพื้นผิวของโลก ก็เย็นตัวก่อน ภูเขาไฟ เกิดจากการที่หินละลาย ก่อตัวและทับถมกัน
 
ความสูงของภูเขาโดยทั่วไปจะวัดโดยความสูงที่ระดับเหนือน้ำทะเล เช่น เทือกเขาหิมาลัย โดยเฉลี่ยมีความสูงอยู่ที่ระดับ 5 กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย และเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก สูงจากระดับน้ำทะเลราวๆ 8.8 กิโลเมตร (8,844 เมตร) ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2,565 เมตร
ดอยปู่หมื่น

ดอยปู่หมื่น
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
ดอยม่อนจอง

ดอยม่อนจอง
(จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย)
ดอยเชียงดาว

ดอยเชียงดาว
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
ดอยม่อนแจ่ม

ดอยม่อนแจ่ม
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ดอยม่อนล่อง

ดอยม่อนล่อง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ดอยม่อนอังเกตุ

ดอยม่อนอังเกตุ
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
ดอยม่อนล้าน

ดอยม่อนล้าน
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
ดอยม่อนเงาะ

ดอยม่อนเงาะ
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
กาดเมืองผี

กาดเมืองผี
(จ.เชียงใหม่ อ.ไชยปราการ)
ดอยโป่งกา

ดอยโป่งกา
(จ.เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา)
ดอยต๊อก

ดอยต๊อก
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
ผาช่อ

ผาช่อ
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยหล่อ)
ม่อนตะวัน

ม่อนตะวัน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ม่อนอิงดาว

ม่อนอิงดาว
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ม่อนกูดพันปี

ม่อนกูดพันปี
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
ดอยหนองสระ

ดอยหนองสระ
(จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย)
ผาสิงห์เหลียว

ผาสิงห์เหลียว
(จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด)
ผาวิ่งชู้

ผาวิ่งชู้
(จ.เชียงใหม่ อ.ฮอด)