หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > ธรรมชาติ และสัตว์ป่า > น้ำตก

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(42)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(9)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)