คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

น้ำตก น้ำตก(42)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(2)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(9)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)

น้ำตก

น้ำตก

น้ำตก หรือ โตน ในภาษาใต้ เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากลำน้ำไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ทำให้เป็นลักษณะทัศนียภาพของน้ำตก น้ำตกที่พบได้ตามภูเขานั้น
น้ำตกแม่สา

น้ำตกแม่สา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
น้ำตกหมอกฟ้า

น้ำตกหมอกฟ้า
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี

น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
น้ำตกแม่เตี๊ยะ

น้ำตกแม่เตี๊ยะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลาง
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
น้ำตกห้วยแก้ว

น้ำตกห้วยแก้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำตกมณฑาธาร

น้ำตกมณฑาธาร
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
น้ำตกตาดหมอก

น้ำตกตาดหมอก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
น้ำตกแม่หาด

น้ำตกแม่หาด
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
น้ำตกห้วยทรายเหลือง

น้ำตกห้วยทรายเหลือง
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
น้ำตกโป่งสะแยง

น้ำตกโป่งสะแยง
(จ.เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา)
น้ำตกตาดเหมย

น้ำตกตาดเหมย
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
น้ำตกศรีสังวาลย์

น้ำตกศรีสังวาลย์
(จ.เชียงใหม่ อ.เชียงดาว)
น้ำตกป่าสักงาม

น้ำตกป่าสักงาม
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
น้ำตกห้วยหม้อ

น้ำตกห้วยหม้อ
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
น้ำตกแม่ยะ

น้ำตกแม่ยะ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
น้ำตกห้วยเฮี่ยน

น้ำตกห้วยเฮี่ยน
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
น้ำตกโป่งน้ำดัง

น้ำตกโป่งน้ำดัง
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
น้ำตกม่อนหินไหล

น้ำตกม่อนหินไหล
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
น้ำตกวังชมภู

น้ำตกวังชมภู
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
น้ำตกผาตั้ง

น้ำตกผาตั้ง
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)