คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(25)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(1)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ

เขื่อน เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับกั้นทางน้ำ เพื่อใช้ในการเก็บกักน้ำและป้องกันอุทกภัยรวมถึงผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนบนของเขื่อนจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าทางน้ำล้น สำหรับให้น้ำที่สูงกว่าระดับที่ต้องการไหลผ่านมาที่ฝั่งปลายน้ำ มากกว่าครึ่งหนึ่งของแม่น้ำสายหลักทั่วโลกจะมีเขื่อนกั้นไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
 
ชนิดของเขื่อน จะจำแนกตามชนิดของวัสดุก่อสร้าง เช่น เขื่อนหิน เขื่อนดิน เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด หรือเขื่อนไม้
 
ประโยชน์ของเขื่อนที่สำคัญ คือ เพื่อกักเก็บน้ำ โดยเก็บน้ำจากช่วงฤดูน้ำหลากและปล่อยน้ำใช้ในการเกษตรกรรม อุปโภคบริโภคในช่วงขาดแคลนน้ำ เขื่อนยังคงใช้สำหรับป้องกันน้ำท่วมฉับพลันในฤดูที่น้ำไหลหลากอีกทางหนึ่ง โดยเขื่อนจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำ ให้น้ำไหลผ่านได้เฉพาะตามปริมาณที่เหมาะสม
 
ในปัจจุบันเขื่อนมีหน้าที่หลักอีกด้านคือการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งในประเทศไทยมาจากการปั่นไฟจากเขื่อน นอกจากนี้เขื่อนบางแห่งใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เช่น การล่องเรือ หรือ การตกปลา
 
อย่างไรก็ตามเขื่อนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปิดกั้นทางน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำบางชนิด เช่น ปลาแซลมอน ไม่สามารถว่ายไปตามกระแสน้ำเพื่อวางไข่ได้ในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เขื่อนยังคงปิดกั้นทางน้ำทำให้การเดินทางทางเรือไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ ปัญหาของการสร้างเขื่อนที่มียังรวมถึงพื้นที่บ้านเรือนและป่าไม้ที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อน จะถูกท่วมจมอยู่ใต้น้ำไม่สามารถใช้งานได้
ทะเลสาบดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า)
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
ล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่น

ล่องแก่งลำน้ำแม่ตื่น
(จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย)
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว

เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน

อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น

อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า

อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
อ่างเก็บน้ำแม่จอก

อ่างเก็บน้ำแม่จอก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว

อ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่วาง)
อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
อ่างเก็บน้ำห้วยก้า

อ่างเก็บน้ำห้วยก้า
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด)
อ่างเก็บน้ำแม่ออน

อ่างเก็บน้ำแม่ออน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
อ่างเก็บน้ำห้วยปู

อ่างเก็บน้ำห้วยปู
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี

อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่อาย)
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน

อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
(จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง)
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
(จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง)