คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(1)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ศักดิ์สิทธ์ วัด, โบสถ์, มัสยิด ยังมีสถานที่อื่น ๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น ศาลเจ้า, ศาลหลักเมือง, พระธาตุ และสำนักสงฆ์ เป็นต้น
เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)

เสาอินทขิล (เสาหลักเมือง)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
พระบรมธาตุดอยผาขาว

พระบรมธาตุดอยผาขาว
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิศิริ
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
พุทธสถานดอยต๊อก

พุทธสถานดอยต๊อก
(จ.เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า)
ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ศาลเจ้าแม่กวนอิม
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก

ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช

พระพุทธรูปไม้สักทอง พระคันธาราช
(จ.เชียงใหม่ อ.ฝาง)
พระธาตุจอมหิน

พระธาตุจอมหิน
(จ.เชียงใหม่ อ.พร้าว)
สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์

สำนักสงฆ์ศรีระมิงค์
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา

มูลนิธิสถานธรรมศรีอาริยะเมตตา
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แตง)
หินโยกหินคลอน

หินโยกหินคลอน
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
พระธาตุม่อนเปี๊ยะ

พระธาตุม่อนเปี๊ยะ
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
พระบรมธาตุดอยผาส้ม

พระบรมธาตุดอยผาส้ม
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
ผายอง

ผายอง
(จ.เชียงใหม่ อ.สะเมิง)
เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)

เจดีย์วัดร้องขุ้ม (เจดีย์งาม)
(จ.เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง)
พระเจ้านั่งโก๋น

พระเจ้านั่งโก๋น
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
พระมหาธาตุเจดีย์โลกะวิทู (โฆ๊ะผะโด๊ะ)

พระมหาธาตุเจดีย์โลกะวิทู (โฆ๊ะผะโด๊ะ)
(จ.เชียงใหม่ อ.อมก๋อย)