No.1/121วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงมั่น วัดเชียงมั่น
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.2/121วัดพระสิงห์วรวิหาร
วัดพระสิงห์วรวิหาร
วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.3/121วัดปราสาท
วัดปราสาท
วัดปราสาท วัดปราสาท
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.4/121วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.5/121วัดพันเตา
วัดพันเตา
วัดพันเตา วัดพันเตา วัดพันเตา
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.6/121วัดกู่เต้า
วัดกู่เต้า
วัดกู่เต้า วัดกู่เต้า
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.7/121วัดแสนฝาง
วัดแสนฝาง
วัดแสนฝาง วัดแสนฝาง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างม่อย

No.8/121วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม
วัดบุพพาราม วัดบุพพาราม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.9/121วัดเจดีย์เจ็ดยอด
วัดเจดีย์เจ็ดยอด
วัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจดีย์เจ็ดยอด
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก

No.10/121วัดอุโมงค์
วัดอุโมงค์
วัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์ วัดอุโมงค์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.11/121วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.12/121วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยคำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ

No.13/121วัดสวนดอก
วัดสวนดอก
วัดสวนดอก วัดสวนดอก
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.14/121วัดช่างฆ้อง
วัดช่างฆ้อง
วัดช่างฆ้อง วัดช่างฆ้อง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน

No.15/121วัดบวกครกหลวง
วัดบวกครกหลวง
วัดบวกครกหลวง วัดบวกครกหลวง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ท่าศาลา

No.16/121วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า
วัดป่าเป้า วัดป่าเป้า
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.17/121วัดพวกหงษ์
วัดพวกหงษ์
วัดพวกหงษ์ วัดพวกหงษ์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.18/121วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ
วัดศรีสุพรรณ วัดศรีสุพรรณ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.19/121วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)
วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)
วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย) วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย) วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ (วัดโพธิ์น้อย)
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ

No.20/121วัดอุปคุต
วัดอุปคุต
วัดอุปคุต วัดอุปคุต
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน