No.61/121วัดธาตุคำ
วัดธาตุคำ
วัดธาตุคำ วัดธาตุคำ
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.62/121วัดพวกช้าง
วัดพวกช้าง
วัดพวกช้าง วัดพวกช้าง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.63/121วัดพวกเปีย
วัดพวกเปีย
วัดพวกเปีย วัดพวกเปีย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.64/121วัดเมืองมาง
วัดเมืองมาง
วัดเมืองมาง วัดเมืองมาง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.65/121วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีปิงเมือง วัดศรีปิงเมือง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.66/121วัดช่างแต้ม
วัดช่างแต้ม
วัดช่างแต้ม วัดช่างแต้ม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.67/121วัดทรายมูลพม่า
วัดทรายมูลพม่า
วัดทรายมูลพม่า วัดทรายมูลพม่า
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.68/121วัดทรายมูลเมือง
วัดทรายมูลเมือง
วัดทรายมูลเมือง วัดทรายมูลเมือง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.69/121วัดผ้าขาว
วัดผ้าขาว
วัดผ้าขาว วัดผ้าขาว
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.70/121วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระเจ้าเม็งราย วัดพระเจ้าเม็งราย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.71/121วัดพวกแต้ม
วัดพวกแต้ม
วัดพวกแต้ม วัดพวกแต้ม
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.72/121วัดพวกหงส์
วัดพวกหงส์
วัดพวกหงส์ วัดพวกหงส์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.73/121วัดพันแหวน
วัดพันแหวน
วัดพันแหวน วัดพันแหวน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.74/121วัดพันอ้น
วัดพันอ้น
วัดพันอ้น วัดพันอ้น
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.75/121วัดฟ่อนสร้อย
วัดฟ่อนสร้อย
วัดฟ่อนสร้อย วัดฟ่อนสร้อย
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.76/121วัดเมธัง
วัดเมธัง
วัดเมธัง วัดเมธัง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.77/121วัดศรีเกิด
วัดศรีเกิด
วัดศรีเกิด วัดศรีเกิด
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.78/121วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นเงินกอง วัดหมื่นเงินกอง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.79/121วัดเจ็ดลิน
วัดเจ็ดลิน
วัดเจ็ดลิน วัดเจ็ดลิน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.พระสิงห์

No.80/121วัดขะจาว
วัดขะจาว
วัดขะจาว วัดขะจาว
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.ฟ้าฮ่าม