คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(3)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(11)

ถ้ำ ถ้ำ(3)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
เขื่อนสิริกิติ์

เขื่อนสิริกิติ์
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
อุทยานแห่งชาติคลองตรอน

อุทยานแห่งชาติคลองตรอน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
น้ำตกแม่พูล

น้ำตกแม่พูล
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ลับแล)
หนองช้างเพรียง

หนองช้างเพรียง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
บึงกะโล่

บึงกะโล่
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
เขาพลึง

เขาพลึง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
ถ้ำปูน

ถ้ำปูน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
วนอุทยานต้นสักใหญ่

วนอุทยานต้นสักใหญ่
(จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด)
จุดชมวิวผาอานม้า

จุดชมวิวผาอานม้า
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

บ่อเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
น้ำตกแม่เฉย

น้ำตกแม่เฉย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
อ่างเก็บน้ำวังชมภู

อ่างเก็บน้ำวังชมภู
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
แก่งทรายงาม

แก่งทรายงาม
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
ถ้ำแสนหาญ

ถ้ำแสนหาญ
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด)
น้ำตกห้วยคอม้า

น้ำตกห้วยคอม้า
(จ.อุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์)
สวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก

สวนนกธรรมชาติป่าชุมชนเขาเหล็ก
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ตรอน)
บ้านปากนาย

บ้านปากนาย
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ท่าปลา)
อ่างเก็บน้ำคลองตรอน

อ่างเก็บน้ำคลองตรอน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.น้ำปาด)
ภูทุ่งแล้ง

ภูทุ่งแล้ง
(จ.อุตรดิตถ์ อ.บ้านโคก)
ถ้ำจัน

ถ้ำจัน
(จ.อุตรดิตถ์ อ.ทองแสนขัน)