คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(2)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (บ้านฝ้าย)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน (บ้านฝ้าย)
(จ.แพร่ อ.สูงเม่น)
บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)

บ้านประทับใจ (บ้านเสาร้อยต้น)
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
บ้านมิชชั่นนารี

บ้านมิชชั่นนารี
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
อุทยานลิลิตพระลอ

อุทยานลิลิตพระลอ
(จ.แพร่ อ.สอง)
พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง

พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
(จ.แพร่ อ.สอง)
บ้านวงศ์บุรี

บ้านวงศ์บุรี
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
กิ๋นสลาก

กิ๋นสลาก
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
พิพิธภัณฑ์ไม้สัก

พิพิธภัณฑ์ไม้สัก
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์

อนุสาวรีย์พระยาไชยบูรณ์
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
คุ้มเจ้าหลวง

คุ้มเจ้าหลวง
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย

อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
คุ้มวิชัยราชา

คุ้มวิชัยราชา
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
กำแพงเมืองแพร่

กำแพงเมืองแพร่
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้
(จ.แพร่ อ.เมืองแพร่)
พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร

พระราชานุสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร
(จ.แพร่ อ.วังชิ้น)