คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(9)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(9)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
กำแพงเมือง

กำแพงเมือง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
กุฏิทรงไทย

กุฏิทรงไทย
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
พระตำหนักเมืองนคร

พระตำหนักเมืองนคร
(จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี)
สำนักศิลปและวัฒนธรรม

สำนักศิลปและวัฒนธรรม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
ศาลาโดหก (ศาลาประดู่หก)

ศาลาโดหก (ศาลาประดู่หก)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
แหล่งโบราณคดีเขาคา

แหล่งโบราณคดีเขาคา
(จ.นครศรีธรรมราช อ.สิชล)
ประเพณีสารทเดือนสิบ

ประเพณีสารทเดือนสิบ
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ปากพนัง)
อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)

อนุสาวรีย์วีรไทย (ค่ายวชิราวุธ)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
โบราณคดีวัดโมคลาน

โบราณคดีวัดโมคลาน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา)
ประเพณีตักบาตรธูปเทียน

ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ท่าศาลา)
พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
เจดีย์ยักษ์

เจดีย์ยักษ์
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
สนามหน้าเมือง

สนามหน้าเมือง
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
ประเพณีลากพระ (ชักพระ)

ประเพณีลากพระ (ชักพระ)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.ลานสกา)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเขาขุนพนม
(จ.นครศรีธรรมราช อ.พรหมคีรี)
พระวิหารสูง (หอพระสูง)

พระวิหารสูง (หอพระสูง)
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)
ประเพณีอาบน้ำคนแก่

ประเพณีอาบน้ำคนแก่
(จ.นครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช)