คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(6)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
(จ.น่าน อ.บ่อเกลือ)
ผาชู้ (ผาเชิดชู)

ผาชู้ (ผาเชิดชู)
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
น้ำตกภูฟ้า

น้ำตกภูฟ้า
(จ.น่าน อ.แม่จริม)
ถ้ำผาฆ้อง

ถ้ำผาฆ้อง
(จ.น่าน อ.ปัว)
หนองนาท่อ

หนองนาท่อ
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
วังมัจฉา

วังมัจฉา
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
อ่างเก็บน้ำหล่มปูน

อ่างเก็บน้ำหล่มปูน
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
บ่อน้ำร้อนบ่อโป่งกิ

บ่อน้ำร้อนบ่อโป่งกิ
(จ.น่าน อ.ท่าวังผา)
อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
ถ้ำผาแดง

ถ้ำผาแดง
(จ.น่าน อ.ทุ่งช้าง)
น้ำตกขุนน้ำงาว

น้ำตกขุนน้ำงาว
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
อ่างเก็บน้ำห้วยดง

อ่างเก็บน้ำห้วยดง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
โปดป้อ-โปดหมาผี

โปดป้อ-โปดหมาผี
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
ภูผาหินฆ้อง

ภูผาหินฆ้อง
(จ.น่าน อ.ปัว)
แก่งแม่ถา

แก่งแม่ถา
(จ.น่าน อ.เวียงสา)
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
(จ.น่าน อ.ปัว)
น้ำตกดอยหลวง

น้ำตกดอยหลวง
(จ.น่าน อ.เมืองน่าน)
อ่างห้วยหก

อ่างห้วยหก
(จ.น่าน อ.บ้านหลวง)
ถ้ำละโอ่ง

ถ้ำละโอ่ง
(จ.น่าน อ.นาน้อย)
วังศิลาแลง

วังศิลาแลง
(จ.น่าน อ.ปัว)
แก่งสะม้าเก้าบั้ง

แก่งสะม้าเก้าบั้ง
(จ.น่าน อ.เชียงกลาง)