คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(10)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(2)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อก

พิพิธภัณฑ์ล้อต๊อก
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน)
สถานที่ท่องเที่ยวปราสาททราย

สถานที่ท่องเที่ยวปราสาททราย
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ป้อม และกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อม และกำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์

ตำหนักกรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ที่ว่าการมณฑลปราจีน

ที่ว่าการมณฑลปราจีน
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนามแดง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดหนามแดง
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร

งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ลานพระรถชนไก่

ลานพระรถชนไก่
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.ราชสาส์น)
การแข่งเรือ

การแข่งเรือ
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
ประเพณีทอดผ้าป่าน้ำเพ็ง

ประเพณีทอดผ้าป่าน้ำเพ็ง
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว)
ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก

ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ำเปรี้ยว)
ประเพณีแห่ธงตะขาบ

ประเพณีแห่ธงตะขาบ
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง)
ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางปะกง)
ประเพณีบุญข้าวหลาม

ประเพณีบุญข้าวหลาม
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม)
ประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า

ประเพณีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว)
ฮอลลีวูดบ้านนา

ฮอลลีวูดบ้านนา
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.ราชสาส์น)
ศาลมณฑลปราจีนบุรี

ศาลมณฑลปราจีนบุรี
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางคล้า)
อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)

อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)
อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(จ.ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา)