คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(7)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(10)

น้ำตก น้ำตก(15)

ถ้ำ ถ้ำ(5)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย

จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย
(จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล)
ถ้ำแก้ว

ถ้ำแก้ว
(จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล)
น้ำตกผาเอียง

น้ำตกผาเอียง
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
บึงแวง

บึงแวง
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสวรรค์)
มอหินขาว

มอหินขาว
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
หินซาข้าวห่อ

หินซาข้าวห่อ
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้

แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
น้ำตกเทพประทาน

น้ำตกเทพประทาน
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
ผาเกิ้ง

ผาเกิ้ง
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
อุทยานแห่งชาติตาดโตน

อุทยานแห่งชาติตาดโตน
(จ.ชัยภูมิ อ.เมืองชัยภูมิ)
ถ้ำประทุน

ถ้ำประทุน
(จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)

เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)
แม่น้ำชี

แม่น้ำชี
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
น้ำตกเทพพนา

น้ำตกเทพพนา
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
ภูกุ้มข้าว

ภูกุ้มข้าว
(จ.ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์)
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
(จ.ชัยภูมิ อ.เทพสถิต)
ถ้ำวัวแดง

ถ้ำวัวแดง
(จ.ชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง)
เขื่อนลำปะทาว

เขื่อนลำปะทาว
(จ.ชัยภูมิ อ.แก้งคร้อ)
บึงละหาน

บึงละหาน
(จ.ชัยภูมิ อ.จัตุรัส)
ภูคิ้ง

ภูคิ้ง
(จ.ชัยภูมิ อ.เกษตรสมบูรณ์)
น้ำผุดทับลาว

น้ำผุดทับลาว
(จ.ชัยภูมิ อ.คอนสาร)