คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(7)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(7)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
ตลาดน้ำสะพานโค้ง

ตลาดน้ำสะพานโค้ง
(จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง)
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
(จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช)
ตลาดท่าช้าง

ตลาดท่าช้าง
(จ.สุพรรณบุรี อ.เดิมบางนางบวช)
ตลาดสามชุก (ตลาดริมน้ำร้อยปี)

ตลาดสามชุก (ตลาดริมน้ำร้อยปี)
(จ.สุพรรณบุรี อ.สามชุก)
บ้านขาม

บ้านขาม
(จ.สุพรรณบุรี อ.อู่ทอง)
บ้านยะมะรัชโช

บ้านยะมะรัชโช
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ

ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ
(จ.สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์)
บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)

บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)
(จ.สุพรรณบุรี อ.ศรีประจันต์)
ตลาดเก้าห้อง

ตลาดเก้าห้อง
(จ.สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า)
ตลาดโพธิ์พระยา

ตลาดโพธิ์พระยา
(จ.สุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี)
บ้านโค้ก สามชุกตลาดร้อยปี

บ้านโค้ก สามชุกตลาดร้อยปี
(จ.สุพรรณบุรี อ.สามชุก)
ตลาดบางลี่ (เมืองสองฤดู)

ตลาดบางลี่ (เมืองสองฤดู)
(จ.สุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง)
เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน

เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน
(จ.สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง)
บ้านเขมรโรง

บ้านเขมรโรง
(จ.สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง)
บ้านห้วยหินดำ

บ้านห้วยหินดำ
(จ.สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง)