คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(5)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
ป้อมพระจุลจอมเกล้า

ป้อมพระจุลจอมเกล้า
(จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์)
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
ประเพณีสงกรานต์พระประแดง

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ป้อมแผลงไฟฟ้า

ป้อมแผลงไฟฟ้า
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง

ประเพณีแข่งเรือหน้าเมืองพระประแดง
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
ประเพณีแห่ปลา

ประเพณีแห่ปลา
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางพลี

ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบางพลี
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ

ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
เมืองโบราณ

เมืองโบราณ
(จ.สมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ)
ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์

ประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์
(จ.สมุทรปราการ อ.พระสมุทรเจดีย์)
พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย

พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน
(จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ)
ประเพณีรดน้ำสาว

ประเพณีรดน้ำสาว
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)
ประเพณีรับบัว

ประเพณีรับบัว
(จ.สมุทรปราการ อ.บางพลี)
ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์

ประเพณีการส่งข้าวสงกรานต์
(จ.สมุทรปราการ อ.พระประแดง)