คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(5)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(11)

น้ำตก น้ำตก(15)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
น้ำตกวังแก้ว

น้ำตกวังแก้ว
(จ.ลำปาง อ.วังเหนือ)
บ่อน้ำแร่บ่อน้ำร้อน

บ่อน้ำแร่บ่อน้ำร้อน
(จ.ลำปาง อ.เกาะคา)
อ่างเก็บน้ำวังเฮือ

อ่างเก็บน้ำวังเฮือ
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
อุทยานแห่งชาติดอยจง

อุทยานแห่งชาติดอยจง
(จ.ลำปาง อ.แม่พริก)
เหมืองแม่เมาะ (เหมืองลิกไนต์)

เหมืองแม่เมาะ (เหมืองลิกไนต์)
(จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ)
ดอยฝรั่ง

ดอยฝรั่ง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
ทะเลสาบนาสัก

ทะเลสาบนาสัก
(จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ)
ถ้ำแต้ว

ถ้ำแต้ว
(จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ)
ลำน้ำจาง

ลำน้ำจาง
(จ.ลำปาง อ.แม่ทะ)
ลานดอกเสี้ยวบาน

ลานดอกเสี้ยวบาน
(จ.ลำปาง อ.เมืองปาน)
อ่างเก็บน้ำแม่มอก

อ่างเก็บน้ำแม่มอก
(จ.ลำปาง อ.เถิน)
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
อุทยานแห่งชาติแม่วะ

อุทยานแห่งชาติแม่วะ
(จ.ลำปาง อ.เถิน)
น้ำออกรู

น้ำออกรู
(จ.ลำปาง อ.งาว)
ถ้ำผาพลึง

ถ้ำผาพลึง
(จ.ลำปาง อ.งาว)
น้ำตกขุนแม่ฮ่าง

น้ำตกขุนแม่ฮ่าง
(จ.ลำปาง อ.งาว)
ดอยปู่ยักษ์

ดอยปู่ยักษ์
(จ.ลำปาง อ.เมืองปาน)
น้ำตกแม่กองปิน

น้ำตกแม่กองปิน
(จ.ลำปาง อ.เมืองปาน)
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
(จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม)
เขื่อนกิ่วลม

เขื่อนกิ่วลม
(จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม)
ถ้ำเหียงมหัศจรรย์

ถ้ำเหียงมหัศจรรย์
(จ.ลำปาง อ.งาว)