คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(8)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(4)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
สถานีรถไฟนครลำปาง

สถานีรถไฟนครลำปาง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
บ้านเสานัก

บ้านเสานัก
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา

แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา
(จ.ลำปาง อ.งาว)
บ้านสวนเซรามิค

บ้านสวนเซรามิค
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)

สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
รถม้าลำปาง

รถม้าลำปาง
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
พิพิธภัณฑ์ป่าไม้เขตลำปาง (บ้านร้อยปี)

พิพิธภัณฑ์ป่าไม้เขตลำปาง (บ้านร้อยปี)
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
กำแพงเมืองประตูม้า

กำแพงเมืองประตูม้า
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค

ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค
(จ.ลำปาง อ.งาว)
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
(จ.ลำปาง อ.เกาะคา)
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
งานสลากภัตร

งานสลากภัตร
(จ.ลำปาง อ.วังเหนือ)
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
(จ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม)
พิพิธภัณฑ์สินานนท์

พิพิธภัณฑ์สินานนท์
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด

ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด
(จ.ลำปาง อ.แม่เมาะ)
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน

อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
(จ.ลำปาง อ.ห้างฉัตร)
ประเพณีทานขันข้าว

ประเพณีทานขันข้าว
(จ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง)
ประเพณีตานก๋วยสลาก

ประเพณีตานก๋วยสลาก
(จ.ลำปาง อ.เถิน)
ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม

ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม
(จ.ลำปาง อ.เถิน)