คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(2)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(3)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(4)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(2)

ทุ่งดอกไม้ ทุ่งดอกไม้(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
บ่อน้ำเดือด (บลูลากูนเมืองไทย)

บ่อน้ำเดือด (บลูลากูนเมืองไทย)
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
ทุ่งทานตะวัน

ทุ่งทานตะวัน
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
ป่าจำปีสิรินธร

ป่าจำปีสิรินธร
(จ.ลพบุรี อ.ท่าหลวง)
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์
(จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง)
ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)

ถ้ำเอราวัณ (ถ้ำเทวาพิทักษ์)
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
อ่างซับเหล็ก

อ่างซับเหล็ก
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา
(จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ)
เขาสมอคอน

เขาสมอคอน
(จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง)
น้ำตกสวนมะเดื่อ

น้ำตกสวนมะเดื่อ
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
ถ้ำพรหมโลก

ถ้ำพรหมโลก
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม)
น้ำตกวังแสนดี

น้ำตกวังแสนดี
(จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ)
เขาจีนแล

เขาจีนแล
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)
น้ำตกเตาต้น

น้ำตกเตาต้น
(จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์)
อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน

อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน
(จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
น้ำตกซับไผ่

น้ำตกซับไผ่
(จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์)
อ่างเก็บน้ำพระงาม

อ่างเก็บน้ำพระงาม
(จ.ลพบุรี อ.เมืองลพบุรี)