คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(14)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว

หมู่บ้านชาวเขา และหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์

ตลาดเชียงรายไนท์บาร์ซาร์
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
มูเซอดอยปูไข่

มูเซอดอยปูไข่
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)

กาดเจียงฮายรำลึก (ถนนคนเดิน)
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร

บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก

ตลาดแม่สาย ท่าขี้เหล็ก
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
บ้านหาดบ้าย

บ้านหาดบ้าย
(จ.เชียงราย อ.เชียงของ)
กาดเทศบาล (กาดหลวง)

กาดเทศบาล (กาดหลวง)
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
กาดบ้านดู่

กาดบ้านดู่
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง

ลานทองอุทยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
(จ.เชียงราย อ.แม่จัน)
อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า

อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่า
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)

หมู่บ้านชาวเขา (ดอยฮาง)
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
อาข่าบ้านหล่อชา

อาข่าบ้านหล่อชา
(จ.เชียงราย อ.แม่จัน)
โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา

โครงการท่องเที่ยวชนเผ่า มูลนิธิกระจกเงา
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)

หมู่บ้านไหมไทยเฉลิมพระเกียรติ (บ้านสันธาตุ)
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
ลานสาวกอด

ลานสาวกอด
(จ.เชียงราย อ.แม่สรวย)
ลานทองวิลเลจ

ลานทองวิลเลจ
(จ.เชียงราย อ.แม่จัน)
หมู่บ้านตีมีด

หมู่บ้านตีมีด
(จ.เชียงราย อ.พาน)
บ้านเทอดไทย

บ้านเทอดไทย
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)