คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(18)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(13)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(16)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(6)

ถ้ำ ถ้ำ(8)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(10)

ทะเล และหาด ทะเล และหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ประเทศไทยมีทรัพยากรตามธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จึงสามารถพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ อาทิ เช่น อุทยานแห่งชาติ, น้ำตก, ภูเขา, ถ้ำ, ทะเล รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่น ๆ
ทะเลสาบเชียงแสน

ทะเลสาบเชียงแสน
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
น้ำตกห้วยแม่ซ้าย

น้ำตกห้วยแม่ซ้าย
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
หาดเชียงราย

หาดเชียงราย
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม

บ่อน้ำร้อนห้วยหมากเลี่ยม
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ล่องเรือแม่น้ำกก

ล่องเรือแม่น้ำกก
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย

กิจกรรมดูนก เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
ไร่ชาแม่จัน

ไร่ชาแม่จัน
(จ.เชียงราย อ.แม่จัน)
ดอยหัวแม่คำ

ดอยหัวแม่คำ
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
อุทยานแห่งชาติขุนแจ

อุทยานแห่งชาติขุนแจ
(จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า)
น้ำตกโป่งพระบาท

น้ำตกโป่งพระบาท
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ

บ่อน้ำร้อนผาเสริฐ
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา

ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
ไร่ชา 101

ไร่ชา 101
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
ดอยผาตั้ง

ดอยผาตั้ง
(จ.เชียงราย อ.เวียงแก่น)
น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

น้ำพุร้อนโป่งพระบาท
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ถ้ำน้ำลอด

ถ้ำน้ำลอด
(จ.เชียงราย อ.พาน)
น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)

น้ำตกห้วยชมภู (น้ำตกห้วยส้าน)
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
แม่น้ำอิง

แม่น้ำอิง
(จ.เชียงราย อ.เชียงของ)