คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(3)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(7)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากมายให้ค้นหา และตามรอย เพื่อระลึกถึงบรรพบุรษที่ต่อสู้ และร่วมสร้าง โดยมอบสิ่งที่มีคุณค่า ดำรงไว้ ให้ลูกหลาน ได้ศึกษา นำบทเรียนจากประวัติศาตร์มาเพื่อเตือนใจ และพัฒนา
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
พิพิธภัณฑ์อูบคำ

พิพิธภัณฑ์อูบคำ
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า บ้านจะแล
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
เมืองโบราณเวียงกาหลง

เมืองโบราณเวียงกาหลง
(จ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า)
ดงเวียงแก่น

ดงเวียงแก่น
(จ.เชียงราย อ.เวียงแก่น)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์

พิพิธภัณฑ์พระ-ประทีปโกลด์แลนด์
(จ.เชียงราย อ.แม่จัน)
อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า

อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
เวียงพางคำ

เวียงพางคำ
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์รอยพระบาท รัชกาลที่ 9
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
เวียงหนองล่ม

เวียงหนองล่ม
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
พระเจ้าสองสี

พระเจ้าสองสี
(จ.เชียงราย อ.เทิง)
ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง

ประเพณีไหว้พระธาตุดอยตุง
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม)

พิพิธภัณฑ์พระธาตุ (วัดถ้ำผาจม)
(จ.เชียงราย อ.แม่สาย)
พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

พระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
เสาสะดือเมืองเชียงราย

เสาสะดือเมืองเชียงราย
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ

พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนฯ
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)
อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน

อนุสรณ์ชาวไทยเชื้อสายจีน
(จ.เชียงราย อ.แม่ฟ้าหลวง)