คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(28)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(13)

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต

วิถีชีวิต วิถีการดำเนินชีวิตของบุคคล โดยที่ลักษณะของพฤติกรรมต่างๆจะเป็นตัวบ่งบอกถึง รูปแบบการดำเนินชีวิต แต่ละแบบ
 
พฤติกรรมในการเข้าสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง การพักผ่อนหย่อนใจใช้เวลาว่าง และการแต่งตัว ล้วนเป็นส่วนประกอบของรูปแบบการดำเนินชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิตจะถูกดำเนินเป็น อุปนิสัย เป็นวิธีประจำที่กระทำสิ่งต่างๆ
 
รูปแบบการดำเนินชีวิต โดยทั่วไปแล้วจะ บ่งบอกถึง ทัศนคติ ค่านิยม และ มุมมอง ของแต่ละบุคคล ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต จึงมีความหมายในเชิงของอัตตาหรือตัวตน และใช้ในการสร้างสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ประกอบกับอัตลักษณ์ของบุคคล
 
เส้นแบ่งระหว่างอัตลักษณ์ของบุคคลกับการทำกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนั้น เลือนลางลงในสังคมยุคใหม่ ยกตัวอย่าง "กรีนไลฟ์สไตล์" (green lifestyle) ที่หมายถึง การยึดถึงความเชื่อและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่จะลดการบริโภคหรือใช้ทรัพยากรธรรมให้น้อยลง รวมถึงลดการสร้างของเสียมีพิษลงด้วย (เช่น การลดรอยเท้าคาร์บอนลง)
 
และการพัฒนาสำนึกแห่งตนจากความเชื่อและการทำกิจกรรมเหล่านั้น แต่มีบางคนวิจารณ์ว่า ในสังคมยุคใหม่ ประเด็นที่สำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิต ก็คือ พฤติกรรมการบริโภค ที่ให้โอกาสในการสร้างและพัฒนาความเป็นตัวเองจากการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่หลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเองที่เป็นตัวบ่งบอกถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน
บ้านไร่ไผ่งาม

บ้านไร่ไผ่งาม
(จ.เชียงใหม่ อ.จอมทอง)
กาดดารา

กาดดารา
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่

บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ริม)
กาดหลังปริ๊นส์

กาดหลังปริ๊นส์
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านถวาย

บ้านถวาย
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
กาดต้นลำไย

กาดต้นลำไย
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม)
กาดซุ่มมืด

กาดซุ่มมืด
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน

หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดอินดี้

กาดอินดี้
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
ชุมชนวัดเกต

ชุมชนวัดเกต
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดต้นพยอม

กาดต้นพยอม
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านป๊อก

บ้านป๊อก
(จ.เชียงใหม่ อ.แม่ออน)
กาดวโรรส (กาดหลวง)

กาดวโรรส (กาดหลวง)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านเปียงหลวง

บ้านเปียงหลวง
(จ.เชียงใหม่ อ.เวียงแหง)
กาดม้งตรอกเล่าโจ้ว

กาดม้งตรอกเล่าโจ้ว
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง
(จ.เชียงใหม่ อ.หางดง)
ไนท์บาซาร์ (กาดอนุสาร)

ไนท์บาซาร์ (กาดอนุสาร)
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
กาดจีนฮ่อ

กาดจีนฮ่อ
(จ.เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่)
บ้านบ่อสร้าง

บ้านบ่อสร้าง
(จ.เชียงใหม่ อ.สันกำแพง)