หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.พะเยา

พะเยา

พะเยา


จำนวน : 486,304คน

คำขวัญ :กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

จังหวัดพะเยา เดิมมีชื่อว่า พยาว หรือเมืองภูกามยาวในอดีต นับเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งในแถบภาคเหนือ ที่มีอายุมากกว่า 900 ปี ร่วมสมัยเดียวกับเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมืองพยาวเมีความจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง
 
ต่อมาตกเป็นเมืองขึ้นไปตามการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยอาณาจักรต่าง ๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนเมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพยาว ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพะเยา และเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย จนเมื่อปี พ.ศ. 2520 พะเยาจึงได้รับยกฐานะจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัด
 
พะเยา นั้นเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ มีความสงบเงียบ โดยมีกว๊านพะเยาเป็นเสมือนสัญลักษณ์ ของการท่องเที่ยวประจำจังหวัด มี วัดวาอารามต่าง ๆ อันงดงาม ศิลปวัฒนธรรม และวีถีชีวิตชาวไทยลื้อที่อพยพลี้ภัยมาจากดินแดนสิบสองปันนาในประเทศจีนจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัด หล่อหลอมด้วยวัฒนธรรม และประเพณีภาคเหนืออันทรงคุณค่า นอกจากนี้ยังมีอาหารภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ น่าลิ้มลอง ที่แฝงไปด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นับเป็นที่เที่ยวภาคเหนือในประเทศไทยที่ไม่ควรพลาด

แผนที่จังหวัดพะเยา

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(4)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(2)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(39)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(5)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(2)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(6)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(11)

น้ำตก น้ำตก(8)

ถ้ำ ถ้ำ(5)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(5)