วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี

ประชากร จำนวน: 6196 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
เมืองเก่าชัยบุรี อยู่ในวนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นชุมชนโบราณเคยเป็นที่ตั้งเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเก่าอยู่ในหุบเขามีคูเมือง กำแพงเมืองที่แข็งแรง มีปืนใหญ่ไว้ป้องกันศัตรู
 
เมืองเก่าชัยบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงตามหลักฐานที่ได้บันทึกเก็บไว้มาตั้งแต่อดีตก็ระบุว่า เมืองพัทลุงเขาชัยบุรีจัดตั้งขึ้นเป็นเมืองสมบูรณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์แห่งกรุงศรีอยุธยา หรือเมื่อประมาณ พ.ศ. 2223
 
ภายในเมืองเก่ามีโบราณสถานที่มีประวัติความเป็นมาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็นอนุสรณ์สถานและมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไว้สิ่งสำคัญที่พบบริเวณเมืองเก่า เช่น เจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสองพบบริเวณวัดเขา (ช้าง) เสื้อเมืองชัยบุรีซึ่งเป็นเนินดินรูปสามเหลี่ยมเคยเป็นที่ตั้งของเสื้อเมืองหรือหลักเมืองในสมัยอยุธยา
 
สถานที่น่าสนใจในเมืองเก่าชัยบุรี แท่นท่านยอ(ลานอโศก) แท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขาชัยบุรี(เขาเมือง)และเขาพลูมีต้นอโศกขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปีหลายต้นขึ้นปกคลุมเป็นลานกว้างบรรยากาศร่มรื่นตามประวัติเล่าว่าเดิมมีวัดตั้งอยู่ คือวัดในยอและลานอโศกใช้เป็นลานฟังธรรมเทศนาในอดีตโดยด้านข้างของแท่นท่านยอจะมีบ่อน้ำซึ่งในอดีตจะมีน้ำผุดขึ้นมาจากใต้ดินตลอดเวลาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในพื้นที่
 
ถ้ำพระนอน อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาชัยบุรี(เขาเมือง) ขุดพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์หลายองค์ และช่างปูนพื้นเมืองได้ปั้นพระพุทธรูปนูนต่ำปางไสยาสน์ซึ่งติดกับเชิงผาภายในถ้ำ ชาวบ้านนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
 
วัดเขา สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา มีเจดีย์ 1องค์ สูงประมาณ 15 เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน 1 องค์ตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กสูงประมาณ 50 เมตร บริเวณบนเขาได้พบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเครื่องถ้วยชามจีนสมัยโบราณเป็นสถานที่ที่ประชาชนเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง
 
จุดชมวิว บนเขาชัยบุรีจะมีพื้นที่ราบขนาดใหญ่ที่ระดับความสูง 300 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของตัวเมืองพัทลุง ทะเลน้อยทะเลหลวงและทุ่งนาได้ นอกจากนี้ จุดสูงสุดบนยอดเขาจะมีโขดหินใหญ่ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ หลักช้าง “ ตั้งอยู่บนลานกว้างสวยงามมาก มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (Nature Trial) สามารถเดินขึ้นไปชมได้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจอย่างยิ่งของวนอุทยานแห่งนี้
 
พระเสื้อเมืองหรือหลักเมือง ในสมัยอยุธยาตั้งอยู่ห่างจากเขาชัยบุรี ประมาณ 300 เมตร เป็นเนินดินรูปสี่เหลี่ยมซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเสื้อเมืองทราบว่าเดิมมีพระพุทธรูปสำริดตั้งประดิษฐานไว้แต่ในปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วบริเวณเป็นพื้นที่เนินสูง
 
รอบๆ เป็นที่ราบ มีคลองไหลผ่าน ทางทิศเหนือบนเนินดินมีต้นประดู่ขนาดใหญ่2 ต้น มีอายุหลายร้อยปี กลางเนินราษฎรได้สร้างศาลาเล็กไว้ 1 หลังภายในประดิษฐานไม้สมมุติเป็นหลักเมืองซึ่งประชาชนในท้องถิ่นนับถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นหลักฐานที่สำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 
การเดินทางไปยังเมืองเก่าชัยบุรี เมืองเก่าชัยบุรีตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านคอกวัวต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง การเดินทางจากศาลากลางจังหวัดพัทลุงไปทางทิศเหนือตามถนนลาดยางสายควนขนุน-พัทลุง ประมาณ 2.50 กิโลเมตร แล้วไปทางทิศตะวันออกถึงบ้านปรางค์ชัยแล้วลงไปทางทิศเหนือประมาณ7 กิโลเมตร
 
กิจกรรมที่น่าสนใจในเมืองเก่าชัยบุรี ชมเมืองเก่า ศึกษาประวัติศาสตร์ ชมทิวทัศน์เมืองพัทลุง
 
สิ่งน่าสนใจอื่นๆในเมืองเก่าชัยบุรี ลานท่านยอ (ลานอโศก) ถ้ำพระนอน วัดเขา จุดชมวิว พระเสื้อเมืองหรือหลักเมือง 
 
คำแนะนำในการท่องเที่ยว เมืองเก่าชัยบุรีได้รับการพัฒนาจัดภูมิทัศน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุงที่สวยงาม และใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองพัทลุงได้เป็นอย่างดี
แผนที่ วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี แผนที่วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
คำค้น คำค้น: วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรีเมืองเก่าชัยบุรี ถ้ำพระนอน วัดเขา พระเสื้อเมือง หลักเมือง ลานท่านยอ ลานอโศก
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(19)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(2)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(6)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)