วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ

วัดเขาอ้อ

ประชากร จำนวน: 4490 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพัทลุง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเขาอ้อ สร้างมากว่า 900 ปีแล้ว แต่บางตำนานว่าสร้างมากว่า1000 ปี บริเวณเขาอ้อ มีถ้ำหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำพระ หรือถ้ำฉัททันต์บรรพตใช้สำหรับปลุกเสกพระเครื่องและวัตถุมงคล จตุคามรามเทพ ถ้ำไทร ถ้ำหอมและถ้ำท้องพระโรงนอกจากนี้ยังมีบ่อแช่ว่านสมุนไพรเชื่อกันว่าในสมัยก่อนมีการลงไปแช่เพื่อการอยู่ยงคงกะพัน
 
โดยจะต้องแช่เป็นเวลา 7วัน สามารถนอนแช่ได้ 7 คน และเล่าต่อกันมาว่าขุนพันธรักษ์ราชเดชซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองเซ้า (พระครูสังฆวิจารย์ฉัตรทันต์บรรพต)เจ้าอาวาสวัดเขาอ้อในสมัยหนึ่ง ก็เคยมาแช่ที่บ่อแห่งนี้
 
และบริเวณใกล้ๆก็มีรอยพระพุทธบาท เจดีย์ และพระพุทธรูปนั่งนักท่องเที่ยวมากช่วงเทศกาลและช่วงหยุดเสาร์ อาทิตย์และอีกช่วงที่นักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ คือ ช่วงกินเหนียวดำ รำมะนา (ขึ้น 8 ค่ำเดือน 3) เป็นช่วงที่ทำบุญบูรพาจารย์สายเขาอ้อซึ่งจะมีทั้งเจ้าอาวาสวัดเขาอ้อและลูกศิษย์จากวัดเขาอ้อมาร่วมพิธี
 
วัดเขาอ้อ เป็นวัดที่มีแหล่งวิทยาคมทางไสยศาสตร์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ตั้งแต่สมัยโบราณพระเกจิอาจารย์ผู้สืบต่อวิชาทางไสยศาสตร์ต่างก็เป็นที่พึ่งที่เคารพศรัทธาของประชาชนทั่วไปเช่น พระอาจารย์ทองเฒ่าพระครูสิทธิยาภิรัต (เอียด) พระอาจารย์นำ แก้วจันทร์ พระอาจารย์ศรีเงิน วัดดอนศาลาพระครูพิพัฒน์สิริธร (อาจารย์คง) วัดบ้านสวน พระอาจารย์ปาน วัดเขาอ้อ และที่เป็นฆราวาสที่คนทั่วไปรู้จักกันดีได้แก่ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นต้น
 
วัดเขาอ้อหรือสำนักเขาอ้อมีลักษณะคล้ายสำนักทิศาปาโมกข์ของพราหมณ์ หรือฤษีผู้ทรงคุณวิชาที่ถ่ายทอดนอกจากวิชาการปกครองตามตำราธรรมศาสตร์แล้วพราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ถ่ายทอดเรื่องพิธีกรรมฤกษ์ยามการจัดทัพตามตำราพิชัยสงครามตลอดจนไสยเวทย์และการแพทย์
 
เดิมวัดเขาอ้อ หรือสำนักเขาอ้อเป็นสถานที่บำเพ็ญพรตของพราหมณ์ผู้เรืองเวทย์ สืบต่อกันมาหลายรุ่นมีประวัติเล่าว่ามีพราหมณ์ผู้ทรงวิทยาคุณที่เรียกว่าฤษีได้บำเพ็ญพรตจนสำเร็จวิชาพระเวทย์ ลำดับ 4 ของพราหมณ์และได้สืบทอดวิชานั้นให้พราหมณ์ในลำดับ หลังต่อๆมาซึ่งพราหมณ์ในอดีตนั้นมีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้แก่บุคคลในวรรณะกษัตริย์ หรือเชื้อพระวงศ์
 
เพื่อจะใช้วิชาปกครองบ้านเมืองต่อไปสำนักเขาอ้อจึงมีลักษณะคล้ายสำนักทิศาปาโมกข์ของพราหมณ์หรือฤษีผู้ทรงคุณวิชาที่ถ่ายทอดนอกจากวิชาการปกครองตามตำราธรรมศาสตร์แล้วพราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ถ่ายทอดเรื่องพิธีกรรมเลิกยามการจัดทัพตามตำราพิชัยสงครามตลอดจนไสยเวทย์การแพทย์ตามตำราบอก วิชาทั้ง 2สายนี้ได้สืบทอดโดยพราหมณ์คณาจารย์ผู้เฒ่า 2ท่าน
 
ซึ่งสืบทอดคนละสาย สำนักเขาอ้อในสมัยนั้น จึงมีพราหมณ์คณาจารย์ 2ท่านเสมอ การสืบทอดวิชาได้ดำเนินมาจนถึงพราหมณ์รุ่นสุดท้ายเห็นว่าไม่มีผู้สืบทอดต่อแล้วประกอบกับเล็งเห็นว่าเมื่อสิ้นท่านแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจถูกทิ้งร้างเนื่องจากสำนักเขาอ้อเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
 
พราหมณ์ผู้บรรลุพระเวทย์หลายท่านได้ฝังร่างไว้ที่นี่สถานที่นี้จึงศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะถูกทิ้งร้างพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้เล็งหาผู้ที่จะสืบทอดวิชาต่อและรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ขณะนั้นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้ามามีอิทธิพลรายล้อมเมืองพัทลุง
 
แล้วเล็งเห็นว่าต่อไปภายหน้าพระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองในแถบนี้ท่านเลยตัดสินใจไปนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่งมาอยู่ในถ้ำแทนท่านและมอบคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของบูรพาจารย์พราหมณ์พร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาทางไสยเวทย์ให้รวมทั้งวิชาทางการแพทย์แผนโบราณ พระภิกษุรูปแรกทราบแต่เพียงว่า มีนามว่า 'ทอง' (ตามหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่มที่ 3หน้า 686)
 
สำนักเขาอ้อ หรือวัดเขาอ้อได้มีความเจริญรุ่งเรืองและบางครั้งก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาจวบจนสมัยของเจ้าอาวาสรูปที่ 9 อาจารย์ทองเฒ่า หรือพระครูสังฆวิจารณ์ฉัตรฑันบรรพต ซึ่งมีความชำนาญทางไสยศาสตร์มากได้มีการปรับปรุงและพัฒนาวัดเขาอ้อ จนมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
แผนที่ วัดเขาอ้อ แผนที่วัดเขาอ้อ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเขาอ้อ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 5 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(25)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(3)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(4)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(7)

น้ำตก น้ำตก(19)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(2)

ถ้ำ ถ้ำ(12)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(6)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)