วัดไหล่น่าน

วัดไหล่น่าน

วัดไหล่น่าน

ประชากร จำนวน: 505 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไหล่น่าน ตั้งอยู่ที่บ้านไหล่น่าน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัดทั้งหมด 1 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่บนฝั่งน ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำน่าน อยู่ห่าจากที่ว่าการอำเภอเวียงสา ประมาณ 7 กิโลเมตร
 
วัดไหล่น่าน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 16 เมตร ยาว 21 เมตร
 
วัดไหล่น่าน มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ 1 หลัง ศาลาการเปรียญ 2 หลัง กุฎิสงฆ์ 1 หลัง และปูชนียวัตถุอื่น ๆ ปัจจุบัน (พ.ศ.2556) มี พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส
 
คำว่า "ไหล่น่าน" หมายถึง ตรงข้าม เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่อีกฟากด้านหนึ่งของแม่น้ำน่าน โดยมีชาวบบ้านบ้านบุญยืน ข้ามมาทำสวน ทำนา ฟากแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก เพราะพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์มาก และได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็น จำนวนมาก จึงได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นมา ชื่อว่า "บ้านหล่ายน่าน" และได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้าน เป็น "บ้านไหล่น่าน" โดยได้ตั้งชื่อวัดไหล่น่าน ตามชื่อของบหมู่้บ้าน
 
นอกจากนี้ วัดไหล่น่านได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมดังนี้ 1. 1. ศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลไหล่น่าน 2.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 3.ลานธรรมลานวิถีไทย
 
4.ศูนย์เรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 5.ศูนย์เครือข่ายทางศาสนา 6.งานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมแจ้ง 7.งานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา 8.งานพิธีสวดมนต์ข้ามปี
 
9. กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ 10.กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 11. กิจกรรมทำความดีถวายในหลวง 12.กิจกรรมเทศน์มหาชาติ งานประเพณีลอยกระทง
 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ วัดไหล่น่านได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยความร่วมมือของชาวบ้านไหล่น่าน หมู่ 1 และบ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ 8 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิิ่นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบ้านไหล่น่านสืบไป ส่งเสริมการจัดงานประเพณีแข่งเรือประจำปีของอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน
แผนที่ วัดไหล่น่าน แผนที่วัดไหล่น่าน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไหล่น่าน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(6)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(68/402)

โบสถ์ โบสถ์(1)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(18)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(2)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(13)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(9)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(5)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(16)

น้ำตก น้ำตก(28)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(11)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(11)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(4)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)