วัดน้ำมวบ

วัดน้ำมวบ

วัดน้ำมวบ

ประชากร จำนวน: 519 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวน่าน

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำมวบ ตั้งอยู่เลขที่ 76 บ้านน้ำมวบ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สร้างเมื่อ พ.ศ.2382 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2479 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ในการตั้งวัด 2 ไร่ 74 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชน ทิศใต้ติดกับที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกติดกับถนนราษฎร์ดำริ ทิศตะวันตกติดกับที่ดินของเอกชน ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กุฎิสงฆ์ วิหาร หอกลอง พระพุทธรูป
 
วัดน้ำมวบ เป็นศาสนสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม หลายอย่าง เช่น เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์กลุ่มอาชีพ เป็นศูนย์เผยแพร่พุทธมามะกะ เป็นศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน-ประชาชน
 
วัดน้ำมวบ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการเหมา อนนโท ปกครอง พ.ศ. 2382-2398 พระอธิการอภิวงศ์ วิจิตโต ปกครอง พ.ศ. 2398-2412 พระอธิการเตจ๊ะ เตชวโร ปกครอง พ.ศ. 2412-2436
 
พระอธิการจันทร์ต๊ะ จิตตวโร ปกครอง พ.ศ. 2436-2456 พระอธิการอภิวรรณ์ วณณโก ปกครอง พ.ศ. 2473-2483 พระครูไพโรจน์สาธุกิจ พ.ศ.2490 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระครูฉันทกิจสุนทร เสนาสนะที่สำคัญของวัดได้แก่ อุโบสถ กุฎสงฆ์ วิหาร หอกลอง พระพุทธรูป
แผนที่ วัดน้ำมวบ แผนที่วัดน้ำมวบ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดน้ำมวบ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(402)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองน่าน(66)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จริม(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านหลวง(6)

https://www.lovethailand.org/อ.นาน้อย(35)

https://www.lovethailand.org/อ.ปัว(49)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าวังผา(49)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงสา(66)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งช้าง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงกลาง(30)

https://www.lovethailand.org/อ.นาหมื่น(15)

https://www.lovethailand.org/อ.สันติสุข(14)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อเกลือ(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สองแคว(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ภูเพียง(32)